Per tasques de reparació de la xarxa, el dijous 8 de febrer, de 8 a 20 h, hi haurà talls en el subministrament d'aigua a la urbanització Oasis. Hi haurà zones que potser només notaran una baixada de pressió.
S'intentarà que l'afectació finalitzi abans de l'hora indicada.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell