01 22 ctra.dr.robert01 wA la Junta de Govern, celebrada avui al matí, s’ha aprovat definitivament el projecte constructiu de reordenació i millora de la carretera del Doctor Robert i carrers adjacents. El següent pas serà la convocatòria de la licitació per a l’execució de les obres.

 

El projecte d’ampliació de l’illa de vianants té un cost de 1,6 milions d’euros i es finançarà sense contribucions especials, amb aportacions de l’Ajuntament i també d’Aigües de Tomoví. I és que el projecte també inclou la renovació de les xarxes d’evacuació d’aigües residuals i pluvials de la zona, amb la instal·lació d’un col·lector d’aigua a 4 metres de profunditat, i que ha de solucionar les actuals greus deficiències en filtracions en soterranis, entrades d’aigua en locals durant episodis de pluja, etc.

 

D’altra banda, la remodelació de la superfície dels carrer de Prat de la Riba, carretera del Doctor Robert i carrer del Nord, amb l’ampliació de l’illa de vianants, vol contribuir “a fer un paisatge urbà de qualitat i més humà” i, alhora, “potenciar aquest espai emblemàtic del centre del Vendrell i una de les seves principals artèries comercials”, tal com ja van apuntar el regidor de Promoció Econòmica, Kenneth Martínez, i el regidor d’Urbanisme, Josep Mercadé, quan es van presentar les línies mestres del projecte.

En concret, l’illa de vianants, amb prioritat per als vianants i d’ús restringit als cotxes -excepte veïns i vehicles de càrrega i descàrrega- anirà des del carrer de Prat de la Riba, a la seva intersecció amb la Rambla, fins a l'encreuament entre la carretera del Doctor Robert i el carrer de Sant Magí. La plataforma única s'allargarà fins al davant de Correus, i també la part inicial del carrer de Sant Magí i tot el carrer del Nord. Tot i això, aquests trams seran oberts al trànsit. En el cas del tram del carrer de Sant Magí a Correus amb un únic sentit de circulació, i en el cas del darrer tram, des de Correus fins a la carretera de Valls, es mantindran les dues direccions de circulació.

El projecte inclou també el soterrament de tots els serveis, i en els trams que ho permeti la configuració del carrer, com és el cas de la carretera del Doctor Robert en algun dels seus punts, la incorporació de vegetació, mobiliari urbà i jocs infantils. Està previst també que per permetre l’ampliació de voreres s’eliminaran les places d’aparcament de la carretera del Doctor Robert.

També, en lloc dels pilons utilitzats actualment, a la nova zona de vianants es disposarà d’un sistema de lectura de matrícules que només deixarà passar els veïns que tinguin pàrquing i als vehicles autoritzats per a la càrrega i descàrrega. De fet, des del govern municipal hi ha la voluntat de fer la implementació de les càmeres a la resta del nucli antic, ja que els pilons causen molts problemes de manteniment.

D’altra banda, s’està estudiant la reordenació de noves direccions de circulació de vehicles en els carrers adjacents al projecte per garantir la màxima fluïdesa del trànsit.

Instal·lació de fibra òptica

Les obres que s’estan fent actualment a la carretera del Doctor Robert corresponen a la instal·lació de fibra òptica a càrrec d’una operadora de telecomunicacions privada.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell