ajuntament webLa interventora Rosa Almirall ha comunicat la seva voluntat de retornar, el proper 31 de gener, a la seva plaça com a titular de l'Ajuntament de Cubelles, donant així per finalitzada la comissió de serveis que exercia a l'Ajuntament del Vendrell des del principi del 2017. Aquesta possibilitat ja s'havia posat sobre la taula durant el darrer trimestre de l'any passat.

 

L'Ajuntament del Vendrell reitera la seva voluntat de comptar amb un titular habilitat per a la plaça d'interventor i, en aquest sentit, ja s'estan efectuant les gestions oportunes tant en el marc de la Generalitat com del Col·legi de secretaris i interventors.

Amb la previsió de l'eventualitat que aquestes gestions no donin el resultat desitjat, s'està preparant també un concurs per tal de cobrir la plaça amb la interinitat d'un professional adient.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell