Amb motiu de treballs de reparació i millora de la xarxa de distribució, el dimarts 16 de gener, de 8 h a 18 h, es farà un tall del subministrament d’aigua a Masos 1.

 

S'espera poder finalitzar els treballs abans de l'hora indicada.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell