10 31 plewEl Ple ordinari d’aquest dimarts ha començat amb l’anunci del govern explicant la retirada de l’ordre del dia de la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2018. Veure nota adjunta.


El grup d’ERC també ha anunciat la retirada de la moció número 12, per declarar el Rei Felip VI de Borbó “Persona non grata”, per ordre de la seu nacional. D’altra banda, el grup de SP ha presentat per urgència una moció de reconeixement de la República Catalana. Finalment, però, la urgència no ha estat estimada (12 vots en contra: PP, C’s, PxC, SSP i 2 del PSC i 9 a favor: SP, ERC, PdCAT, regidor no adscrit i 2 PSC).

El Ple ha aprovat, per unanimitat, una modificació puntual de l’article 12 del Conveni col·lectiu del personal laboral i de l’acord regulador de les condicions del personal funcionari de l’Ajuntament en relació al gaudi de vacances addicionals per antiguitat. En concret, la modificació estableix que per més de 15 anys d’antiguitat s’afegeix 1 dia addicional de vacances; 2 en el cas de més de 20 anys, 3 en el cas de més de 25 anys i 4 en el cas de més de 30 anys d’antiguitat.

La sessió ha aprovat també l’acord interpretatiu de l’article 17 del Reglament Orgànic Municipal que regula les propostes de resolució i les mocions dels regidors i grups municipals per 16 vots a favor (Govern, PxC, C’s, PP), 2 en contra (SSP) i 3 abstencions (SP, ERC). En concret, el ple ha acordat que les propostes que tractin sobre matèries de competència del ple, però que requereixin la tramitació prèvia d’un procediment legal, en cas de ser aprovades, són actes que serviran per tal d’activar la tramitació del procediment, però no equivaldran a una aprovació inicial. D’altra banda, les propostes que tractin sobre matèries de competència d’altres òrgans de govern s’han d’entendre com a iniciatives de control de l’actuació del govern municipal que no produeixen efectes jurídics.

El ple ha aprovat la proposta d’aprovació inicial de l’expedient d’una modificació de crèdits, que fonamentalment són concrecions del pressupost inicial atès que algunes de les aportacions nominatives previstes no estaven ben escrites i perquè, d’altra banda, calia fer una activació de partides per fer front a un cost per a la posada en funcionament d'un sistema de videoactes, com a qüestions més destacades. El punt ha quedat aprovat amb 14 vots a favor (govern, PxC, C’s), 3 en contra (SP+ERC) i 2 abstencions (SSP).

La proposta presentada pel grup municipal de Som Poble per tal que el carrer del General Prim es passi a dir carrer de l’1 d’Octubre, en record als fets viscuts el passat 1 d’octubre amb motiu del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, ha quedat aprovada per 7 vots a favor (SP, ERC, PdCAT i regidor no adscrit), 6 en contra (C’s i PxC) i 8 abstencions (PSC, SSP i PP). La moció recull que el carrer del General Prim (on es van concentrar les votacions les últimes hores de la jornada de l'1-O) ha esdevingut, des dels fets ocorreguts aquell dia, per molts vendrellencs i vendrellenques, un símbol de germanor, fraternitat, llibertat, dignitat, democràcia i empoderament de la ciutadania.

La proposta de Sí Se Puede per a la implementació d’un sistema d’avisos d’incidències a la via pública amb una APP per a mòbils s’ha retirat de l’ordre del dia. El govern ha explicat que ja s’està treballant en aquesta implementació.

La proposta presentada pel grup municipal de Sí Se Puede El Vendrell de redacció d’una ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de vivendes, solars i terrenys del municipi ha quedat aprovada per unanimitat. Segons s’ha explicat, la proposta de moció s'emmarca dintre de les necessitats de trobar una solució real als problemes ocasionats per la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys sense construir a la nostra vila, que hi ha dintre de la trama urbana, que fan impracticables algunes voreres.

La moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a favor d’impulsar la conservació i millora de diversos espais municipals d’interès natural ha quedat aprovada per unanimitat. La moció demana, entre altres, que es reediti, prèvia actualització feta abans del 31 de desembre de 2017, el plànol “Mapa de camins del Vendrell” que hauria de recollir, entre d’altres, el Catàleg de Camins Municipals, aprovat l’any 1993 i incorporat al planejament general vigent, els catàlegs corresponents a les unitats de paisatge incloses al terme Municipal i els inventaris de camins històrics i ramaders. També sol·licita que es programi l’execució abans del 31 de desembre de 2017 del projecte de senyalització de camí anomenat “Via Augusta – Camí Ral”, se’n faci la posta a punt, així com la retirada de tota la senyalització obsoleta i malmesa que hi ha, alhora que s’edita una guia i un fulletó informatiu. Que es programi l’execució abans del 31 de desembre de 2017 del projecte de senyalització del camí anomenat “del Vendrell a les Madrigueres” se’n faci la posta a punt així com la retirada de tota la senyalització obsoleta i malmesa que hi ha, alhora que s’edita una guia i un fulletó informatiu. La moció també demana que respecte les platges del Francàs, s’elabori un document tècnic que estudiï les solucions, alhora que es crea una comissió per fer-ne el seguiment.

Per últim, la moció presentada pel grup municipal d’ERC de condemna a la brutalitat policial de l’Estat a Catalunya ha quedat aprovada per 14 vots a favor (Govern, SSP, SP; ERC i 1 de PxC) i 7 en contra (C’s, 2 de PxC, PP). La moció vol mostrar la solidaritat de l’Ajuntament del Vendrell amb els municipis afectats pels danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de l’Estat; exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials causats pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya, exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la violència d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya i exigir la retirada immediata dels efectius policials dels cossos de l’Estat que van ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi romanen.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell