ajuntament webUn cop analitzades les previsions d’increment de salaris (2 %), el compliment dels acords laborals i les variacions dels costos en els contractes municipals (1-2 %) previstes per l’any 2018, el govern de l’Ajuntament del Vendrell havia considerat portar al Ple del dia 31 d’octubre un increment de l’Impost sobre Béns Immobles que, de mitjana, podia suposar un augment de 10 euros l’any per cada habitatge. D’aquesta manera, es podia garantir el manteniment de l’equilibri i l’estabilitat del pressupost de l’Ajuntament, que s’havia assolit en els darrers exercicis.

 

Així mateix, i per tal de recuperar una part de l’augment de costos derivats de la recollida de residus (taxa d’abocadors, triatge, selectiva, etc. ) es proposava un increment d’uns 11 euros per habitatge en la taxa de recollida. Tot i això, encara es mantenia un nivell de dèficit en aquest servei de mig milió d’euros. Aquesta era una taxa que no tenia cap variació des de l’any 2014 i sobre la qual el govern ha ofert diàleg.

 

Tota la resta de tributs i taxes, inclòs el subministrament d’aigües, quedava sense variació. Això comportava que l’augment global estigués a l’entorn del 2 %, que representen 11 euros per una família que no fos propietària de l’habitatge i 21 € per a la que ho fos.

Cal recordar que el pressupost de l’any 2018, durant el qual l’Ajuntament segueix estant en un Pla d’Ajust, haurà de fer front a una amortització de 8 milions d’euros de préstecs concertats en anys anteriors i més d’un milió d’euros d’interessos.

Efectuades les consultes amb els diferents grups municipals, que han volgut comentar-ho, i vistes les manifestacions publiques de la resta, s’ha comprovat que aquesta proposta no disposaria dels vots suficients per ser aprovada. Es per això, que el govern la retirarà de l’ordre del dia del Ple.

Es vol deixar constància que aquesta situació, no volguda pel govern, comportarà moltes dificultats en el pressupost del 2018. Ja en la roda de premsa prèvia al Ple, l’alcalde va explicar que, a més de comprometre els equilibris generals dels comptes, hi haurà inversions que no es podran portar a terme i compromisos econòmics i socials que no es podran complir. Martí Carnicer també va concloure que “la responsabilitat dels governants es demostra quan s’és capaç de prendre decisions que, tot i no ser populars, son necessàries”.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell