09 27 itineraris urbans camins escolars imatge webL’Ajuntament del Vendrell engega un procés participatiu per fer una diagnosi dels itineraris més utilitzats pels ciutadans i així traçar unes rutes ben senyalitzades, més segures i adaptades per a tothom, amb l’objectiu d’incentivar els desplaçaments a peu i en bicicleta. I un dels trajectes en els quals es vol centrar l’atenció és el dels camins escolars.

L’objectiu principal dels camins escolars és proporcionar a l’alumnat uns itineraris segurs i còmodes en els trajectes de casa a l’escola. Per això, es basa en actuacions en diversos àmbits per tal de fer una xarxa de traçats de circulació preferent i senyalitzat, escollits entre els recorreguts més utilitzats per les famílies.

Els objectius específics dels camins escolars són:

-Promocionar millors hàbits d’accés a l’escola.

-Fer uns infants respectuosos amb el medi ambient.

-Recuperar l’espai públic com a espai de relació i de convivència.

-Educar per a la mobilitat sostenible als infants i als adults d’una manera innovadora i participativa.

-Potenciar l’autonomia dels infants i dels joves.

-Assolir hàbits de vida més saludable.

-Promoure i facilitar que la població tingui uns accessos segurs i agradables.

-Fomentar l’educació en valors des del respecte, la responsabilitat, la convivència, la solidaritat i l’autonomia dels ciutadans.

Es convida la ciutadania a informar sobre els itineraris que es fan per anar a l'escola o altres centres educatius, esportius, etc. a fi de millorar-ne l'experiència (seguretat, senyalització, estat dels carrers, voreres, etc.) dins del marc del disseny de l’Estratègia Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI).

D’aquesta manera, aquest projecte-estudi permetrà dissenyar actuacions urbanístiques que contribuiran al desenvolupament sostenible del Vendrell en el seu conjunt.

Per participar-hi, es pot respondre un qüestionari a la web http://edusi.elvendrell.net/participa/ca/ o descarregar una aplicació que geolocalitza els trajectes mitjançant el mòbil (veure fullet informatiu).

Informació©2019 Ajuntament del Vendrell