07 31 ple baixa resoluciowEl ple d’aquest dilluns, 31 de juliol, va aprovar de forma definitiva el pressupost per aquest exercici 2017 amb 13 vots favorables del Govern, Ciutadans i Partit Popular, que ja havien arribat a un acord pressupostari a finals del mes de maig. El punt va rebre 8 vots en contra dels grups de Plataforma per Catalunya, Sí Se Puede, Som Poble i Esquerra Republicana.

Així mateix, el ple va desestimar les al·legacions que s’havien presentat al pressupost durant el període d’exposició al públic, ja que segons l’alcalde, els tècnics han valorat que no s’ajusten a cap dels tres supòsits previstos per la llei per poder presentar al·legacions al pressupost. L’única al·legació que es va estimar va ser la que demanava incloure una partida de més de 10.000 euros per ubicar un punt de càrrega per als vehicles elèctrics, un acord que ja havia aprovat el ple anteriorment.


Pel que fa a les xifres, cal recordar que el Pressupost del 2017 puja a 56,81 milions d'euros, que suposa un increment important del 13,3% respecte al 2016, en què els comptes ascendien a 50,14 milions d’euros. Segons l’alcalde, aquesta augment elevat s‘explica, principalment, per l’ingrés de 5 milions d’euros provinents del cànon inicial de l’empresa Aigües de Tomoví i per l’aportació de 500.000 euros feta per la mateixa empresa per a les obres del carrer Prat de la Riba i Doctor Robert. Un dels aspectes més destacats del pressupost del 2017 és l'important amortització de deute, que passa dels 6,89 milions d’euros del 2016 als 8,09 milions aquest 2017. Pel que fa a les despeses no financeres, aquestes experimenten una lleuger descens: del 09%, en el cas de l’Ajuntament, i del 0,1% si es tenen en compte els patronats i organismes autònoms. També, pel que fa a despeses, cal ressaltar que, un any més, l’Ajuntament del Vendrell fa un aposta clara per donar resposta a les necessitats socials del municipi. L’altre tret destacat del pressupost 2017 és el repunt de la inversió, que enguany és de 5,3 milions d’euros. El principal projecte que s’inclou en aquest capítol és l'ampliació de l'illa de vianants, concretament dels carrers Prat de la Riba i Doctor Robert.


En el ple d’aquest dilluns també es va aprovar la ratificació de l'acord de dissolució i liquidació del Consorci de Viles Termals de Catalunya al què pertanyia l’Ajuntament del Vendrell. El punt va rebre 16 vots a favor (Govern+C’S+PxC+PP) i 5 abstencions (SSP, SP i ERC). La regidora de Turisme va explicar que la decisió s’ha pres davant les dificultats que comportava per al consorci adaptar-se a LRSAL (Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local). Un cop dissolt el Consorci, els seus membres es constituiran en una associació, que també promourà turísticament les viles termals.

La sessió d’aquest dilluns també va aprovar la proposta dels 2 dies de festa local del municipi del Vendrell per al 2018, que seran el dijous 26 i el divendres 27 de juliol, per Festa Major. El punt es va aprovar amb 11 vots a favor (Govern, PP i ERC), 3 en contra (PxC) i 7 abstencions (C’s+ SSP+SP).

En un altre àmbit, el ple va aprovar, i per unanimitat, la creació i designació dels membres de l'Oficina de Control de Contractes. També es va acordar que els membres de l’Oficina podran sol·licitar la incorporació de tècnics municipals quan correspongui per tal de rebre assessorament puntual.
D’altra banda, el ple va aprovar de forma inicial la creació de la comissió i el reglament regulador per a la racionalització dels recursos humans i la modernització de la gestió pública per 16 vots a favor (Govern+ C’s+PxC+PP), 3 vots en contra (SP i ERC) i 2 abstencions (SSP).

Així mateix, el ple va aprovar la creació, designació de membres i reglament regulador de Comissió de seguiment de l'acord d'aprovació del pressupost municipal de l’exercici 2017. Aquest punt va rebre 13 vots a favor (Govern+ C’s i PP) i 8 en contra (PxC+SSP+SP+ERC).

En l’apartat de mocions, el ple va aprovar la moció de Sí Se Puede per sol·licitar els béns immatriculats per la jerarquia catòlica, amb 15 vots a favor (Govern+ SSP+SP+ERC+2 regidors de C’s), 3 vots en contra (PxC) i 3 abstencions (PP+ 1 regidora de C’S). En concret, es va acordar que l'Ajuntament del Vendrell recapti dels Registres de la Propietat la llista dels béns immatriculats a l'empara i durant la vigència de l'article 206 de la Llei Hipotecària per l'Església Catòlica en les seves diferents denominacions: Diòcesi, Bisbat o similars.

Per últim, el ple va aprovar també la moció de SSP sobre l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió d'assistència sanitària amb càrrec a fons públics a través del Servei Català de la Salut per 10 vots a favor (C’S+PxC+SSP+SP), 8 vots en contra (Govern) i 3 abstencions (PP i ERC). En concret, el ple va aprovar demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que mostrin la seva oposició a aquest avantprojecte, així com sol·licitar la seva retirada al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. També, un cop retirat, l’acord preveu la proposta de crear una taula participativa amb els diferents agents i moviments socials, ciutadans, polítics i sindicals de l’àmbit de la salut per definir un nou model de gestió, provisió, propietat, serveis i treballadors/es, 100% públic.©2019 Ajuntament del Vendrell