L’oficina d’empadronament informa que el servei de cita per renovació del DNI al Vendrell, és única i exclusivament per a les persones RESIDENTS AL VENDRELL majors de 65 anys.

Si la renovació és per deteriorament del xip, pèrdua o robatori, l’oficina li atorgarà cita per anar a qualsevol dependència de la Policia Nacional.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell