06 22 rp porta a porta02 webEl proper dilluns 26 de juny es posarà en marxa el primer servei de recollida de residus porta a porta del municipi. Concretament, durant l’estiu, es farà una prova pilot en 121 establiments de les platges del Vendrell.

 

Des de fa més d’un any, en matèria de residus, l’Ajuntament del Vendrell es va fixar com a objectiu millorar les dades globals de recollida selectiva, materialitzat en l’acord d’adhesió a l’estratègia catalana del residu zero. Actualment, al Vendrell es recicla aproximadament un 24% del total del residus generats, mentre que la mitjana catalana se situa prop del 39%.

 

Per millorar aquestes dades, es va prendre la decisió d’iniciar un procés per fer evolucionar el model de recollida cap a noves formes. Es marca com a objectiu inicial fer servir el model porta a porta, com a motor de millora, i es fixen els comerços i establiments de restauració, generadors d’aproximadament un terç dels residus totals, com a actors principals d’aquest repte.

Després de fer enquestes a una mostra representativa d’establiments i d’analitzar els seus resultats, s’ha dissenyat el servei i, a través d’educadors ambientals, s’ha informat els establiments que participaran en aquesta prova pilot sobre aquest servei i la seva implantació.

El regidor de Residus, Ferran Trillas, ha explicat que "al final de l’estiu, es farà una valoració de la prova pilot per tal d’estudiar la continuïtat d’aquest servei durant tot l'any a les platges i la seva implantació progressiva a la resta del municipi".

 ©2019 Ajuntament del Vendrell