06 15 projecte endavant2 xarxes socials webEl passat dimecres 15 de juny, a la Sala d’actes de l’EINA, va tenir lloc la cloenda del tercer trimestre del projecte educatiu “Endavant”.

Aquest és un projecte de l'Ajuntament del Vendrell i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu principal donar suport a aquells alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació, absentisme, problemes de conducta i que, en definitiva, tenen el risc de no graduar-se en ESO.

 

Per tal de facilitar la integració escolar, social i laboral d'aquests alumnes, el projecte "Endavant" ha previst adaptacions curriculars, flexibilitat horària i la realització d'estades formatives fora del centre, en empreses, entitats o departaments de l'Ajuntament. La finalitat és que els alumnes, a través de l'aplicació pràctica dels coneixements i en un entorn adult que fomenti la responsabilitat, trobessin la motivació necessària per continuar els seus estudis.

 

Els alumnes van presentar un treball on explicaven la seva experiència en les empreses on havien fet les pràctiques per tenir contacte amb el món laboral des del vessant formatiu, en combinació amb les hores lectives a l’institut.

S’agraeix la col·laboració de les empreses que han ajudat els joves a continuar actius i mantenir les ganes d’aprendre coses noves. D’aquesta manera, han adquirit hàbits com la puntualitat, la responsabilitat, etc.

L’objectiu principal final del projecte educatiu “Endavant” és ajudar aquests alumnes a aprovar l’ESO i motivar-los a continuar estudiant.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell