06 12 ple pressupost vots favorwAhir dilluns l’Ajuntament del Vendrell va celebrar una sessió de ple extraordinària en què es va acceptar la subvenció europea de fons FEDER, d’1.162.264 euros, per a la recuperació de l’espai públic i d’elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga, una actuació que afectarà l'àmbit comprès entre la plaça dels Germans Trillas, el parc i l’edifici del Tabaris i l'estany.

La subvenció es sumarà a l’aportació del mateix import que també farà l’Ajuntament per a aquest projecte de transformació del centre de Coma-ruga, amb el qual es pretén recuperar i posar en valor els elements del patrimoni turístic, desestacionalitzar la temporada turística i, alhora, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la zona. És per aquest motiu que el govern ha expressat el compromís que la concreció del projecte es faci comptant amb la participació ciutadana. Aquest punt del Ple es va aprovar per 19 vots a favor (Govern+PxC+C’s+SSP+PP+ERC) i 2 abstencions (SP).


L’altre punt de l’ordre del dia, l’aprovació inicial del Pressupost per aquest exercici 2017, va quedar aprovat amb 13 vots a favor (Govern, C's i PP) i 8 en contra (PxC, SSP, SP i ERC).

Cal recordar que en el marc de la preparació dels pressupostos pel 2017, el govern de l’Ajuntament del Vendrell i els grups municipals de Ciutadans i del Partit Popular han arribat a un acord relatiu al contingut del pressupost per aquest any i, al mateix temps, la definició d’un conjunt d’actuacions a realitzar en aquest exercici, que van en el sentit de continuar impulsant els projectes de millora de la ciutat i de reorganització interna de l’ajuntament. L’alcalde va recordar ahir que el govern, amb voluntat de diàleg, va fer arribar fa uns mesos un document d'oferiment d’acords pressupostaris a tots els grups municipals de l’Ajuntament del Vendrell. Va lamentar, això sí, l’actitud poc negociadora d’alguns grups i la manca de respecte d’altres cap als què s’hi han apostat per la cerca d’entesa.

Pel que fa a les xifres, el Pressupost del 2017 puja a 56,81 milions d'euros, que suposa un increment important del 13,3% respecte al 2016, en què els comptes ascendien a 50,14 milions d’euros. Segons l’alcalde, aquesta augment elevat s‘explica, principalment, per l’ingrés de 5 milions d’euros provinents del cànon inicial de l’empresa Aigües de Tomoví i per l’aportació de 500.000 euros feta per la mateixa empresa per a les obres del carrer Prat de la Riba i Doctor Robert. Sense tenir en compte aquests recursos addicionals, el pressupost del 2017 creixeria un 3,6%, una xifra més habitual.
Un dels aspectes més destacats del pressupost del 2017 és l'important amortització de deute, que passa dels 6,89 milions d’euros del 2016 als 8,09 milions aquest 2017. De fet, l’alcalde ha explicat que aquest any i el vinent seran els què més recursos es destinaran a amortitzar deute financer. L’objectiu, segons Martí Carnicer, és aconseguir que al llarg de l’any vinent l’endeutament baixi fins a situar-se per sota del 110%, un fet que permetria a l’Ajuntament tenir més marge d’actuació a partir del 2019 i pogués començar a créixer la inversió. La previsió és que aquest 2017 el deute financer es situï al 116% ( 59,29 milions d’euros).


Pel que fa a les despeses no financeres, aquestes experimenten una lleuger descens: del 09%, en el cas de l’Ajuntament, i del 0,1% si es tenen en compte els patronats i organismes autònoms. D’aquest grup, per exemple, destaca un increment del 10,4% en les despeses del Patronat de l’Hospital Asil, ja que hi ha previstes diverses actuacions de manteniment o del 5,1% al Patronat de l’Auditori, on també s’hi duran a terme diverses millores.


També, pel que fa a despeses, cal ressaltar que, un any més, l’Ajuntament del Vendrell fa un aposta clara per donar resposta a les necessitats socials del municipi. Així queda reflectit amb una despesa en protecció i promoció social de 151,97 euros per habitant, quan la mitjana del total d’ajuntaments de Catalunya és de 113,12 €/hab. i la dels ajuntaments de 20 i 50.000 habitants de Catalunya és del 105,34 €/hab (Font: Ministerio de Hacienda).


L’altre tret destacat del pressupost 2017 és el repunt de la inversió, que enguany és de 5,3 milions d’euros. El principal projecte que s’inclou en aquest capítol és l'ampliació de l'illa de vianants, concretament dels carrers Prat de la Riba i Doctor Robert. La inversió que s’hi farà és d'1,5 milions, dels quals un milió l'aportarà l'Ajuntament i els altres 500.000 euros, Aigües de Tomoví, en concepte de renovació de la xarxa d'aigües i de clavegueram.

Altres inversions destacades són els 570.000 euros previstos per millorar infraestructures i edificis, com ara l'entrada del passatge del Tívoli o l'eliminació de les aigües fecals als Pisos Planas; els 200.000 euros previstos per a processos participatius, els 161.000 per a projectes socials, els 199.000 per donar inici a la reestructuració del centre de Coma-ruga provinent dels programa FEDER, els 156.000 per a millores d’instal·lacions esportives o els 62.000 euros per a millores en seguretat, entre altres.

El pressupost 2017 també preveu noves actuacions en el capítol de personal com la contractació de 6 tècnics (3 tècnics d’administració general; 1 bibliotecari/a, 1 enginyer/a i 1 treballador/a social, així com de 2 treballadors/es més que s’incorporaran gràcies a un conveni amb la Generalitat). També s’iniciarà el procés de regularització del personal interí i es farà una revisió dels llocs de treball.

Altres actuacions remarcables del 2017 seran l’ampliació d’un 10% del servei de neteja, l’inici de la recollida selectiva en els comerços, la millora del transport adaptat, la continuació del procés de regularització dels contractes, la millora de les prestacions del servei de benestar animal o les millores en el Servei d’Atenció al ciutadà.

Una altra de les actuacions inversores d’importància d’aquest 2017 serà l’adequació del Pavelló del Club d’Esports Vendrell emmarcada en els Jocs Mediterranis 2018, finançada a través d’una subvenció de la Diputació de Tarragona.©2019 Ajuntament del Vendrell