05 16 Ple webEl Ple d’aquest passat dimarts va centrar el seu debat en temes d’aparcament.

Per una banda, per unanimitat, es va aprovar una moció presentada per ERC de millora de l’aparcament de l’Hospital del Vendrell, amb alguns canvis en els acords proposats pel govern i per SSP. ERC també va proposar afegir un nou punt en els acords. En el text aprovat es va acordar instar la Xarxa Santa Tecla a ampliar i condicionar les zones d’aparcament mantenint sempre la seva gratuïtat, i que en un termini màxim de sis mesos s’informi a l’Ajuntament sobre una proposta de millora.

I, per una altra banda, amb 11 vots a favor (PxC, C’s, SSP, SP i ERC), 8 en contra (Govern) i 2 abstencions (PP), es va aprovar la moció presentada per Sí Se Puede sobre actuacions a la Via de la Comunicació Social del Francàs. El motiu principal pel qual es presentava aquesta moció era per trobar una solució per poder dotar d’una zona d’aparcament en el tram d’aquesta via on hi ha comerç. Per part del govern es va votar en contra perquè, per normativa urbanística, no hi ha espai per a una zona d’aparcament. D’altra banda, des del govern es va expressar que s’està treballant per fer una prova pilot de zones d’aparcament temporal en carrers propers a aquest tram de via comercial del Francàs.

Una altre punt que es va tractar al Ple va ser l’estimació d’un recurs de reposició interposat per una treballadora de l’Ajuntament contra l’acord de Junta de Govern Local d’autorització de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada, amb 19 vots a favor (Govern, PxC, C’S, SP, PP i ERC) i 2 abstencions (SSP).

També es va donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament (PMP) del primer trimestre del 2017.

I la moció presentada pels grups municipals de Som Poble i Sí Se Puede per garantir, igualar i millorar les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament del Vendrell va ser retirada i es va posposar per a un proper Ple.©2019 Ajuntament del Vendrell