04 25 PlewEl ple d’aquest dimarts va aprovar per unanimitat una proposta presentada pel grup municipal de Sí Se Puede per convocar unes bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a la gent gran complementaris als ja existents per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’adequació i i rehabilitació de l’habitatge.

Així mateix, el Ple va aprovar també convocar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a les persones amb discapacitat reconeguda que vulguin arranjar els seus habitatges. Cal dir que, tot i que la proposta inicial feia referència a les persones amb mobilitat reduïda, una esmena de Som Poble va ampliar el col·lectiu susceptible de rebre aquests ajuts a aquelles persones amb algun tipus de discapacitat reconeguda.

El ple va acordar també crear una partida d’ajuts per a finançar aquestes subvencions dins de l’àrea de Serveis Socials.

El seu regidor, Rafel Gosalvez, ja va avançar que des de l’Ajuntament s’està treballant en diferents actuacions per millorar la qualitat de vida de la gent gran del municipi: des de l’elaboració d’una diagnosi per conèixer la realitat i necessitats de les persones més grans de la vila i combatre la soledat que pateixen en alguns casos amb mesures concretes, com ara la instal·lació de detectors de fum a les llars de gent gran que viu sola.

-D’altra banda, el ple d’aquest dimarts va donar compte de les noves delegacions a regidors, quedant conferides de la següent manera: Josep Mercadé: Medi Ambient; Ferran Trillas: Recollida de Residus; Martí Carnicer: Neteja de carrers; Josep Marrasé: Cementiri, Àrees Recreatives i Camins; Rafel Gosalvez: Protecció animal i Kenneth Martínez: Transports.

-El ple va donar compte del Decret d’Alcaldia núm.490, de 10 d’abril de 2017, d’aprovació del Pla de Disposició de Fons de la tresoreria de l’Ajuntament del Vendrell per a l’exercici 2017, que té per objectiu aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments, d’acord amb les disponibilitats d’efectiu previstes.

-El ple va aprovar i acordar l’abonament d’un conjunt de factures de serveis duts a terme l’any passat, per un import de 338.000 euros, que es passen a reconèixer en el pressupost d’aquest any. El punt es va aprovar amb 9 vots a favor (Govern i PP), 8 abstencions (PxC, C’s i SP) i 3 en contra (SSP i ERC).

-La moció presentada pel grup municipal de Sí Se Puede per instar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat a mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius al municipi va ser retirada a l’espera de poder presentar-la i debatre-la prèviament al Consell Escolar Municipal.

-La moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a favor de promoure els tràmits perquè les Madrigueres siguin declarades zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i/o com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) va quedar aprovada amb els vots favorables de tots els grups de l’oposició (PxC, C’S, SSP, SP, PP i ERC) i amb l’abstenció del govern. Aquest, tot i estar d’acord amb la protecció de les Madrigueres, considera que és una decisió que cal prendre amb més elements de valoració.

-La moció presentada pel grup municipal d’ERC per a la creació de l’oficina de control de contractes es va aprovar per unanimitat, amb una esmena de PxC. En concret, el Ple va aprovar que es creï una comissió participada per l’equip de govern i un responsable de cada grup de l’oposició per establir un reglament de l’Oficina de control de contractes. El cost d’aquesta oficina es pagarà amb diners provinents dels mateixos contractes tal com preveu la llei.

-La moció presentada pel grup municipal d’ERC per tal de demanar a ADIF i a RENFE la documentació relativa la instal·lació del tercer fil ferroviari es va aprovar per unanimitat. Aquesta requerirà al gestor ferroviari, entre altres, l’estudi d’impacte ambiental del tercer fil; l’estudi de l’impacte sonor dels combois al municipi de Vendrell; una llista dels horaris dels trens de mercaderies que passen i els productes que transporten o el Pla de seguretat específic que ha de tenir ADIF en cas de descarrilament de trens de mercaderies al pas pel Vendrell, entre altres.©2019 Ajuntament del Vendrell