03 22 rp conveni actuacions civiques comunitaries02 webEl Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament del Vendrell han signat aquesta setmana l’acord de col·laboració en matèria d’activitats cíviques i comunitàries. El director general d’Acció Cívica i Comunitària, Bernat Valls, i l’alcalde del municipi, Martí Carnicer, han subscrit aquest marc de cooperació interadministrativa que permetrà actuar coordinadament a l’hora de reforçar l’acció comunitària del municipi.

Amb aquest acord el Departament obre una nova via de col·laboració estable i permanent amb el món local alhora que reconeix el seu pes estratègic en l’acció comunitària.  En aquest sentit, es consolida una cooperació entre les administracions orientada a que les accions comunitàries i les relacionades amb el civisme siguin més eficients, sobretot en aquests moments de migradesa de recursos públics. També es reforcen les actuacions de prevenció i inclusió social mitjançant els equipaments cívics i alhora es millora la capacitat d’adaptació de les activitats i serveis d’aquests equipaments als àmbits territorials d’influència i la seva especialització en funció de les necessitats de la població.

En el marc d’aquesta cooperació, es crearà una comissió formada per representants de les dues administracions així com, si és el cas, per representants dels diferents equipaments públics, entitats i associacions. Aquest òrgan s’encarregarà de coordinar la programació de les activitats de caràcter cívic i comunitari que les dues administracions realitzen en els seus equipaments, així com de la creació de grups de treball per tal de desenvolupar propostes d’actuació conjunta d’àmbit cívic i comunitari.

Tant el director general d’Acció Cívica i Comunitària com l’alcalde del Vendrell han posat de relleu que, en aquest marc de col·laboració i coordinació, es donarà un millor servei a la ciutadania.©2019 Ajuntament del Vendrell