01 31 inspeccio gargola 02 webAhir, dimarts 30 de gener, es van realitzar tasques d’inspecció de la gàrgola de la torre medieval del Portal el Pardo, amb la voluntat de restaurar-la i en previsió de la seguretat dels vianants.

La Fundació Apel·les Fenosa impulsa la restauració d’aquest element arquitectònic i el primer pas era la inspecció. Aquesta tasca ha estat coordinada per Pau Arroyo i ha comptat amb la participació d’Elisenda Rosàs, arquitecta dels Serveis Territorials a Tarragona de la Generalitat de Catalunya, l’arqueòloga Imma Teixell i el director de la Fundació Apel·les Fenosa, Josep Miquel Garcia.

Feta la inspecció, es gestionarà la tramitació de la restauració, ja que l’edifici està protegit com a Bé Nacional d’Interès Cultural. El cost de la restauració serà assumit per les donacions que, amb aquesta finalitat, han fet amics de l’escultor Apel·les Fenosa i la seva esposa Nicole.

El resultat de la inspecció i de la restauració aporta noves dades sobre la mateixa gàrgola i la torre, que ajudaran a entendre la situació exacta de la muralla medieval del Vendrell. La primera inspecció demostra que resultarà oportuna la restauració i que tant aquesta gàrgola com una altra adjunta, que no s’ha conservat, van ser situades en aquest lloc provinents de la mateixa torre en data propera al final del segle XVIII.

La gàrgola és un vestigi de la torre medieval i tot fa pensar que la forma actual de la mateixa torre és una modificació de la torre original, ja que moltes espitlleres es van convertir en finestres que, posteriorment, van passar a ser balcons.

El fet que les espitlleres siguin als quatre vents de la torre fa pensar que es tractava d’una torre exempta, anterior a la data de 1518, quan es basteix la Casa del Portal.©2019 Ajuntament del Vendrell