12 28 PlewAhir a la tarda, el ple de l’Ajuntament del Vendrell, en la sessió ordinària del mes de desembre, va aprovar la contractació de l’empresa FCC Aqualia SA com a soci privat per a la constitució de l’empresa d’economia mixta que gestiona el servei d’aigua al municipi. Es posa així el punt final al procés de licitació d’aquest servei, que s'ha hagut de repetir després que ho ordenés una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de l’any 2014 a causa d'un error de forma en l'anterior adjudicació.

Després d’un període de licitació de dos anys, ahir el ple va aprovar novament la contractació d’Aqualia com a soci privat que seguirà gestionant el 49% de l’empresa mixta per un període de 25 anys, després que els serveis tècnics consideressin que era la millor oferta de les dues presentades al concurs. L'altra empresa licitadora que s'havia presentat és Agbar-Sorea, que en el seu dia va presentar al·legacions contra l'anterior licitació.

Per completar el procés caldrà liquidar la societat Aigües de Tomoví i crear-ne una de nova, de la qual encara no se’n coneix el nom. El ple també va acordar preveure que en el futur Consell d’Administració de l’empresa mixta hi siguin representats tots els grups polítics municipals per augmentar-ne la transparència, un fet que s’haurà d’incloure en els nous estatuts.

El punt va quedar aprovat amb 13 vots a favor (8 Govern+ C’s+PP), 7 en contra (PxC, SSP, SP) i 1 abstenció de la regidora d’ERC, Eva Mata.

Altres acords:

-El ple va aprovar inicialment, i per unanimitat, el reglament del Banc de Terres del Vendrell. Aquest és un projecte de servei municipal que neix amb la voluntat d’afavorir i incidir en l’activació de finques agrícoles que han quedat ermes i facilitar la possibilitat de que tornin a ser conreades. Es pretén que el Banc de Terres afavoreixi, per una banda, el manteniment de les àrees agrícoles conreades i recuperar conreus abandonats i, per l’altra, faciliti l’accés a la terra de nous agricultors o d’altres que vulguin ampliar la seva producció, i així mantenir el medi rural viu, potenciant els seus valors mediambientals.

-El ple va ratificar, per unanimitat, el Pla local d’Igualtat en matèria de dones de l’Ajuntament del Vendrell i la vigència d’aquest per als anys 2016-2019. Un document que serà l’eina de referència per fer i desenvolupar les polítiques de gènere i d’igualtat al municipi del Vendrell.

-La sessió de ple va aprovar sol·licitar la creació d’un centre d’ensenyaments artístics professionals de música per a l’Escola Municipal de Música Pau Casals (EMMPAC) mitjançant el conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el primer pas perquè l’EMMPAC esdevingui Conservatori, una aspiració per a la qual l’Ajuntament del Vendrell fa temps que hi treballa i que es contempla en l’horitzó del 2018.
Segons la regidora de Cultura, Eva M. Serramià, la idea és que una part del centre seguís sent escola de música, i depenent de l'Ajuntament, mentre que l’altra fos un Conservatori, depenent en aquest cas de la Generalitat, que es faria càrrec del seu finançament.
Des de l’Ajuntament es manté que l’EMMPAC compleix els requisits per poder ser conservatori de grau professional. D’una banda, perquè el Vendrell és la vila nadiua de Pau Casals i, en el seu context sociocultural, la música és molt important. D’altra banda, perquè la situació geogràfica dels conservatoris de la província de Tarragona fa que l’alumnat del Baix Penedès i de les comarques properes s’hagin de desplaçar molt per poder seguir els seus estudis professionals i amb el Conservatori al Vendrell el mapa territorial tarragoní i penedesenc quedaria complert.
A més, les actuals instal·lacions de l’EMMPAC estan pensades per a aquest fi. L’escola disposa d’una edifici de tres plantes situat al centre de la vila amb dos auditoris, una sala polivalent i una sala de postproducció.
El punt va quedar aprovat per 19 vots a favor (Govern+ PxC + C’S +SSP+PP) i 2 en contra (SP).

-També en l’àmbit cultural, el Ple va aprovar inicialment les bases de la Biennal de Ceràmica, la qual el proper any 2017 celebrarà la novena edició. Aquest certamen té com a objectiu fomentar la creació i la difusió de la ceràmica d’arreu del món. El punt es va aprovar per 17 vots a favor (Govern+C’S+PxC+PP) i 4 abstencions (SSP i SP).

-A més, el ple va aprovar les bases de FangArt. Festival de Ceràmica del Vendrell, que neix amb l’objectiu de ser un aparador de la creació artística amb l’especialitat de ceràmica i un punt de trobada per a ceramistes. El FangArt està programat per la primavera-estiu de l’any vinent, i ja se sap que es farà a Sant Salvador. El punt va quedar aprovat amb 19 vots a favor (Govern+PxC+C’S+SSP+PP) i 2 abstencions (SP).

-El ple d’aquest dimarts també va donar llum verda, de forma inicial, a les bases de participació a la Rua de Carnaval. El punt va quedar aprovat amb 16 vots a favor (Govern+C’S+SSP i PP) i 5 abstencions (PxC i SP).

-El ple va aprovar la modificació del complement específic del lloc de treball d’interventor/a de Fons de l’Ajuntament del Vendrell. En aquest punt, l’alcalde va explicar que l’Ajuntament del Vendrell tindrà a partir del mes de gener una nova interventora habilitada a temps complet. Es tancarà així, segons Martí Carnicer, un període d’inestabilitat d’aquesta plaça al consistori vendrellenc, que fins ara estava ocupada a temps parcial pel viceinterventor de l’Ajuntament de Reus. La persona que ocuparà la plaça d’interventora serà Rosa Almirall, fins ara interventora de l'Ajuntament de Cubelles. Al ple d'aquest dimarts 27 de desembre es va aprovar que la seva retribució sigui de 90.000 euros anuals, un sou, segons l’alcalde, que s’emmarca en els salaris mitjans d’interventors de fons de municipis similars. El punt es va aprovar amb 11 vots a favor (Govern+PP), 8 abstencions (C’s+SSP+PxC) i 2 en contra (SP).

-D’altra banda, el Ple va aprovar l’esmena d’una errada de transcripció de la plantilla de personal de funcionaris, referida al grup de classificació de les places d’agent i caporal per 19 vots a favor: Govern+ PxC + C’s+SSP+PP i 1 abstenció de SP.

-El ple va aprovar l’abonament de la relació número 3 de reconeixement extrajudicial de crèdit per un valor de 14.000 euros, corresponents a factures de despeses de serveis fets en anys anteriors però que els proveïdors no han registrat fins aquest any 2016. (11 vots a favor: Govern i PP i 7 abstencions: PxC+C’S+SSP).

-El ple va fer ahir l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal després de resoldre favorablement la única al·legació presentada, en aquest cas pel grup de C’S, per 17 vots a favor (Govern+PxC+C’s+PP) i 1 en contra (SSP). L’al·legació aprovada va en el sentit que l’ordenança entri en vigor l’1 de juliol de l’any vinent.

Mocions

-El ple va aprovar la moció presentada pel grup municipal de C’s per delegar en BASE la comprovació i inspecció per verificar els ingressos procedents de la facturació que les empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès generals obtenen al terme municipal del Vendrell. El punt es va aprovar amb 17 a favor (Govern+PxC+C’s+PP) i 2 abstencions (SSP).

-També va quedar aprovada la moció presentada pel grup municipal de Si se Puede en contra dels comptadors telegestionables amb 12 vots a favor (Govern+SSP+PP) 3 abstencions (C’s) i 2 en contra (PxC). La moció insta al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de la instal·lació d’aquests nous aparells lectors del consum de llum, aigua i gas, davant de la manca de resposta del Govern central en relació a la protecció de dades, i també la manca d’aplicació del principi de precaució davant dels possibles efectes sobre la salut de les persones que puguin causar per les radiofreqüències.

A la part final del Ple alguns regidors de la Corporació es van absentar momentàniament de la sessió per donar suport a la concentració que es feia a la Plaça Vella en protesta contra la detenció de Joan Coma, regidor de la CUP a l'Ajuntament Vic.©2019 Ajuntament del Vendrell