La Diputació de Tarragona ha aportat 4.576,32 euros, corresponents als ajuts del 2016, que s’han destinat a fer actuacions de prevenció de la proliferació del mosquit tigre. S'han dut a terme la neteja i desbrossament de torrents i rieres per evitar-hi l'acumulació d'aigua en els residus que s'hi trobaven, tractament de les llacunes de les Madrigueres, difusió de les mesures de prevenció per l’aparició del mosquit tigre a través de tríptics informatius i preparació d’una estratègia integral per fer-hi front.

D'altra banda, la Diputació de Tarragona també ha atorgat 19.460,00 euros d'ajudes per la seguretat de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs, corresponents al 2016, en concepte de les despeses derivades de la contractació del servei de socorristes, en infraestructures i materials necessaris per al funcionament correcte d'aquesta activitat, com és l'abalisament.©2019 Ajuntament del Vendrell