12 02 Junta Local Seguretat 2 webA la Junta Local de Seguretat celebrada avui s’ha exposat, entre els diferents temes tractats, una reducció dels fets coneguts del -7,9% (de 3.120 del període anterior a 2.873 de l’actual). En especial, s’ha destacat la reducció dels delictes amb força en el període analitzat (de novembre 2015 a octubre de 2016).

 

També s’ha destacat la reducció de robatoris amb violència o intimidació. En general, les xifres es mantenen estables o amb tendència a la disminució.

Per tant, des dels cossos policials s’observa una estabilitat en la taxa de delictes al municipi (fets il·lícits, furts, robatoris, etc.), fruit del bon treball, tant en termes de col·laboració com de coordinació entre la Policia Municipal i el Cos de Mossos d’Esquadra en la seguretat en general, així com amb el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil en temes d’estrangeria o d’assumptes fiscals, i en diferents operatius duts a terme entre tots els cossos, quan ha estat necessari.


Respecte a la seguretat viària, s’observa una millora general. S’ha destacat la reducció de l’accidentalitat, que s’ha reduït en un 15,1% en aquest mateix període, fruit del treball en aplicació del Pla Local de Seguretat Viària del Vendrell, que segueix una tendència, des de fa temps, sostinguda a la baixa, destacant que no s’ha de lamentar cap víctima mortal. Aquest treball també es fruït del treball preventiu i l’increment de dispositius de prevenció (amb un augment significatiu de controls), que de ben segur són una eina cabdal per assolir aquests resultats.


Destacar, per exemple, que s’ha assolit reduir un 45% les xifres d’atropellaments respecte del període anterior, gràcies també al Pla de Seguretat Vària i al treball transversal en tasques d’educació, consells a les xarxes, controls de prevenció, accions de reordenació del trànsit, etc. Tot i això, els atropellaments en passos de vianants continuen sent un centre d’atenció perquè un 75% es produeixen en ells.


També hi ha hagut una millora en els indicadors avaluats de control, que reflecteix una millora en la detecció i l’interès en detectar aquestes conductes que repercuteixen de forma negativa al bé jurídic que la seguretat vial protegeix (vida i salut de tots els usuaris).


També s’ha avaluat com es desenvolupen altres incidències, com els de convivència i civisme, on també es mantenen estables els resultats, amb un treball de caire preventiu, com el de les oficines de relacions amb la comunitat i de mediació (ara ja fa quasi 4 anys de la posada en marxa de l’oficina de la Policia local-), treball que repercuteix en una resolució molt alta de conflictes plantejats pels ciutadans.


D’altra banda, s’han analitzat els dispositius ordinaris, extraordinaris i conjunts (fonamentalment amb inspeccions relacionades amb la Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana, inspeccions administratives, etc.), que s’han fet de forma individual per cadascun dels cossos o de forma conjunta entre alguns o amb tots els cossos de seguretat.


S’ha incrementat i s’ha fomentat la tasca preventiva i proactiva amb la finalitat de reduir i minimitzar les activitats delictives i/o infraccions administratives i, alhora, garantir la seguretat ciutadana i també la convivència i la qualitat de vida dels ciutadans.


Per acabar, també s’ha parlat del disseny de dispositius especials com el proper que es farà per les festes nadalenques (dispositiu grèvol), en diferents accions: des de patrulles mixtes en dies previs a les grans festes i de més comerç (dia abans de Nadal, dia de Fi d’Any o la vigília de Reis), tot i que ja tindrà accions prèvies als propis dies festius, com poden ser la vigilància en polígons industrials, cercant aquest treball col·laboratiu i de coordinació, per tal de garantir la seguretat del nostre municipi i el gaudi dels ciutadans de les festes.


Com a conclusió, des del vessant de la màxima col·laboració i del treball conjunt de les policies al Vendrell, l’estat general de la seguretat a la ciutat es manté estable de manera significativa, en especial en quant a la percepció i sensacions subjectives, que sovint son les més difícils de tractar, fins assolir uns nivells certament satisfactoris.


Tot i això, la seguretat en general i la seguretat ciutadana en particular és sempre una preocupació per a les persones i per a les administracions i els cossos policials responsables, que han de tenir com a objectiu permanent mantenir i millorar contínuament els nivells assolits, i que, en conseqüència, s’han de desenvolupar instruments de comunicació, coordinació i col·laboració permanents.


El delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, ha destacat la col·laboració entre els diferents cossos policials a l’hora d’aconseguir la disminució dels fets delictius, tant al Vendrell com, en general, a tota la demarcació.


L’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha agraït la bona feina que s’està fent des de les diferents policies i, també, ha valorat positivament l’augment de les trucades de ciutadans a la policia per alertar sobre situacions que podrien donar lloc a possibles incidents que, si bé en molts casos no es produeixen, permeten actuar d’una forma més ràpida i eficient.©2019 Ajuntament del Vendrell