11 29 ple02wAhir a la tarda, el ple de l’Ajuntament del Vendrell, en la sessió ordinària del mes de novembre, va aprovar per àmplia majoria tornar a presentar-se a la convocatòria de subvencions de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI). El projecte no va ser seleccionat en la primera convocatòria i ara, després d’intentar millorar diversos punts del projecte, especialment vinculats a la participació ciutadana, es vol tornar a intentar.

Des del govern es va apuntar que el projecte inicial ja comptava amb un actiu important en aquest sentit, en referència al procés de participació del Pla de Mobilitat Urbana, però ara s’ha reforçat amb diversos tallers específics sobre l’EDUSI oberts a la població, així com amb la confecció d’una web del projecte.

Cal recordar que la subvenció europea de l'EDUSI ha de permetre fixar el full de ruta del Vendrell per als propers anys, a fi de millorar-ne les condicions socials, econòmiques i ambientals del nucli urbà, i fer-lo més sostenible. L’estratègia estableix dos eixos urbans que hauran d’articular i cohesionar el nucli del Vendrell: l’eix de la Riera de la Bisbal i l’eix del centre fins a la zona escolar i esportiva. En el cas d’aprovar-se, els projectes seleccionats es cofinancen al 50% i la seva execució material finalitza l’any 2022. En el cas del Vendrell es preveu una inversió total de 10 milions d’euros. Si finalment tampoc s’aconseguís subvenció en aquesta segona convocatòria, el consistori ja ha avançat que treballarà per seguir millorant el projecte i presentar-lo a la tercera, que ja té en cartera el Ministeri d’Administracions Públiques.

El punt va quedar aprovat per totes les forces polítiques (19 vots a favor: govern+PxC+C’S SSP+PP), excepte Som Poble (2 vots en contra), que considera insuficient el procés de participació ciutadana que s’ha dut a terme.

Altres acords

-El ple va donar compte de la nova constitució i composició del grup municipal del Partit Popular i va nomenar els representants d’aquest partit en els diversos òrgans col·legiats i les societats mercantils.

-D’altra banda, la proposta de designació dels membres de la Comissió de la Salut va quedar aprovada per 18 vots a favor (govern+C’S+SSP+SP+PP) i 3 en contra (PxC). Aquesta es configura com un grup de treball i consulta en relació a temes de sanitat que afectin al Vendrell i en què hi ha representats tots els grups polítics municipals així com professionals del sector sanitari; en concret, de l’hospital comarcal del Vendrell, l’EGARA, el SEM, el CAP, la Policlínica comarcal i el col·lectiu farmacèutic. També va quedar aprovat inicialment el reglament de la Comissió Municipal de Salut que n’ha de regular el seu funcionament.

-El ple també va aprovar la designació de tres nous veïns membres de la Junta del Patronat Municipal Hospital-Asil de Santíssim Salvador. Aquests han estat escollits, a partir d’un sorteig, entre la llista de familiars de residents que havien mostrat interès per formar part de la Junta. El punt va quedar aprovat per 17 vots a favor (Govern+C’S+PxC+PP), 2 en contra (SP) i 2 abstencions (SSP).

-El ple va ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística realitzada pel ple d’aquest ens del qual l’Ajuntament del Vendrell en forma part amb 14 vots a favor (govern+PxC+PP) i 7 abstencions (C’S+SSP+SP).

-La proposta de modificació de l’annex I de les Bases d’Execució del pressupost 2016 en relació a diverses partides ampliables de Festes va quedar aprovada per 17 vots a favor (govern+PxC+C’S+PP) i 3 abstencions (SSP+SP).

-També va quedar aprovada la rectificació de l’inventari de béns i drets municipals de l’any 2015, amb 17 vots a favor (govern+PxC+C’S+PP) i 4 en contra (SSP+SP).

-El ple també aprovar de forma inicial l’ordenança reguladora de les subvencions, un marc normatiu general de les subvencions que atorga l’Ajuntament, per 19 vots a favor (govern+PxC+C’S+SSP+PP) i 2 abstencions (SP).

-La sessió de ple també va aprovar imposar una sanció a l’empresa Aigües de Tomoví per vulnerar la normativa laboral, amb 11 vots a favor (govern+PP), 4 en contra (SSP i SP) i 6 abstencions (PxC+C’s). La sanció arriba després que l’Ajuntament obrís un expedient a l’empresa el passat mes de setembre motivada per un cas que data de l’estiu del 2015, quan un treballador d'Aigües de Tomoví va ser suspès de sou i feina durant dos mesos. Aquest va recórrer a la justícia, ja que considerava que el procés que de l'empresa per expedientar-lo no s’ajustava a la llei i, finalment, els tribunals li van donar la raó. Ara, els serveis jurídics de l’Ajuntament, i d’acord amb el plec de condicions del contracte, han acordat que cal penalitzar l’empresa Aigües de Tomoví per aquesta infracció tipificada com a “molt greu” amb una sanció d'entre 7.000 i 12.000 euros. La proposta del ple deixa clar que serà el soci privat (Aqualia) la que es farà càrrec de pagar la multa a l'Ajuntament, així com del reemborsament dels dos mesos de sou suspesos al treballador.

Propostes i mocions

-La proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal de complir la llei d’inspecció tècnica d’edificis i evitar riscos pels passejants del Vendrell va quedar aprovada, amb esmena del govern, amb 19 a favor (govern+PxC+C’S+PP+SP) i 2 abstencions (SSP). Finalment, es va acordar que es vetlli per concórrer a futures convocatòries de subvenció per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural, com el cinema-teatre Brisamar i el Tabaris. Pel que fa a les inspeccions tècniques d’edificis, el regidor d’Urbanisme va explicar que l’Ajuntament ja en fa de forma habitual i va assegurar que va obrint expedients a aquells propietaris que no conserven adequadament les façanes.

-La proposta del grup municipal de Si Se Puede per dotar de presència policial a l’Oficina de Policia local de Coma-ruga va quedar desestimada per 17 vots en contra (govern+ PxC+C’S+PP), 2 vots a favor (SSP) i 2 abstencions (SP). Des del govern es va explicar que la configuració de la plantilla actual de la Policia local no permetria aquest tipus de servei, però que es podria estudiar en el futur.

-Per últim, la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per impulsar la creació dels mecanismes de control oportuns per a la futura concessió del servei d’aigües es va aprovar per 14 vots a favor (govern+C’S+PP) i 7 en contra (PxC+SSP+SP). En concret, es va acordar crear una comissió de seguiment i control del serveis d’aigües per tal de contribuir a millorar la qualitat del servei.©2019 Ajuntament del Vendrell