ajuntament webDes del passat 29 d’octubre, està oberta la convocatòria de subvencions culturals de l’Ajuntament del Vendrell i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 27 de novembre.

Podran acollir-se a aquesta convocatòria les entitats culturals del Vendrell, sense ànim de lucre, inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, sempre que realitzin programes i activitats de promoció i difusió cultural o festes populars relatives a l’exercici en curs.

La concessió d’aquestes subvencions tenen com a objectiu:

-Afavorir programes d’activitats culturals a la ciutat.
-Potenciar activitats de recuperació i difusió del patrimoni cultural, tradicional i popular.
-Donar suport a les propostes que complementin els projectes i activitats dutes a terme des de l’Administració i/o que, a més, es puguin cogestionar conjuntament.
-Donar suport als programes i activitats que siguin d’interès per als ciutadans i ciutadanes, tant des d’una perspectiva de barri com des d’una perspectiva global de la població.
-Donar suport a activitats d’animació sociocultural.
-El foment de la vida associativa i la participació.

Més informació sobre el tràmit de sol·licitud:

http://elvendrell.net/tramits-i-gestions/tramits-municipals/146-sp-344/ajuts-subvencions-i-bonificacions/1448-sol-licitud-subvencions-culturals©2019 Ajuntament del Vendrell