10 18 ctra entrada sant salvador1 webLa Diputació de Tarragona ha iniciat el procediment d’adjudicació de les obres de condicionament de la carretera de Sant Salvador des de l’entrada al barri marítim fins a la cruïlla amb l’avinguda Palfuriana.

El projecte preveu l'arranjament i ampliació de les voreres, així com la renovació del paviment. Atesa la singularitat urbana i per tal de millorar en general la mobilitat del barri, aquest tram passarà a ser d’un un sentit únic, direcció a mar, amb un carril destinat a aparcament en el seu costat esquerre.

També es millorarà el drenatge amb la construcció d’una nova xarxa d’aigües pluvials i el soterrament dels diferents serveis. Pel que fa a la jardineria, es mantindran tots els plàtans existents i es plantaran nous exemplars. Es substituirà també l’enllumenat amb noves lluminàries amb LED per tal de millorar l’eficiència energètica.

El pressupost previst per aquest projecte (iva inclòs) és de 554.374,11 € i es preveu que s’executi al llarg del 2017.

El termini de presentació de sol·licituds de participació a la licitació finalitza el 16 de novembre i el 23 de novembre tindrà lloc l’acte d’obertura d’ofertes rebudes a la Diputació.©2019 Ajuntament del Vendrell