08 08 Enquesta comerçoswLa regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament del Vendrell ha iniciat el procés de diagnosi de la generació de residus de les activitats comercials del municipi i les seves necessitats pel que fa a la recollida. Aquest treball es farà a través d’unes enquestes que es duran a terme a partir d’aquesta setmana i que començaran pels comerços dels barris marítims.

La informació que s’obtingui permetrà fer una valoració dels residus generats anualment per cada activitat, tenint en compte l’estacionalitat i les seves necessitats.

Aquest és el punt de partida que la Regidoria de Medi Ambient pren per valorar la possibilitat d'implantar la recollida porta a porta de residus comercials, una mesura que es voldria aplicar a partir de l’estiu del 2017.

Actualment, al Vendrell la recollida de residus comercial i la domiciliària es duen a terme de manera conjunta, és a dir, la majoria de comerços es desplacen fins als contenidors ubicats a la via pública per dipositar-hi els seus residus. Segons la regidoria, aquest fet, a més de causar saturació en algunes illes de contenidors ubicades en zones densament comercials i generar molèsties, en molts casos també implica una mala separació dels residus i una incorrecta disposició d’aquests als contenidors. Es considera, doncs, que aquest fet és una causa més dels mals resultats de recollida selectiva obtinguts al Vendrell, que ocupa, segons recorda la regidora de Medi Ambient, Eva Mata, “el tercer lloc per la cua a la llista de capitals de comarca catalanes en matèria de reciclatge”.

Per altra banda, la regidora explica que s’ha detectat que l’actual model de recollida en contenidors ubicats a la via pública sovint no s’adequa a les necessitats dels establiments comercials i també que la taxa per la prestació del servei de gestió de residus no s’adapta a la generació de residus real dels comerços, així com al servei que se’ls dóna des de l’Ajuntament. L’enquesta, doncs, permetrà adaptar la taxa de manera que es pagui de manera més justa, en funció dels residus que es generin i la seva quantitat.©2019 Ajuntament del Vendrell