07-19 plew.pgEl Ple de l’Ajuntament del Vendrell d’ahir dimarts va donar llum verda al projecte bàsic d’ampliació i reforma del pavelló esportiu del Club d’Esports Vendrell, que serà una de les seus dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017.

Les obres es finançaran a través d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, per a la qual era necessari que el Consistori aprovés primer un projecte bàsic. Aquest contempla unes obres per valor d’1.291.000 euros, que permetran substituir el sostre actual d’uralita per un de nou, fer nous vestidors, donar compliment a les normatives d’accés, en d’altres millores, i amb possibilitat de poder cobrir la pista que hi ha al costat per facilitar els entrenaments.

Cal recordar que en data de 24 de febrer de 2016 es va constituir un dret d’usdefruit per 45 anys sobre el pavelló i la pista exterior del Club d’Esports Vendrell.

El punt va quedar aprovat per 16 vots a favor (Govern, PxC, C’S i PP)   i 4 abstencions (SSP i SP).

Un altre dels temes destacats del ple d’aquest dimarts va ser l’acord per sol·licitar a ADIF i a RENFE diverses actuacions de millora per a l’estació de rodalies del Vendrell. L’equip de govern i Sí Se Puede van presentar la moció arran d’una primera proposta en el mateix sentit que els va fer arribar l’entitat Xarxa Vendrellenca, que agrupa les Associacions de Veïns del municipi del Vendrell de Torreblanca, Carretera de Valls Nord, Sant Ramon de Coma-ruga, Millorem el Francàs i el Tancat III, a més del col·lectiu d’Aturats del Baix Penedès.

En concret, el Ple va acordar comunicar i sol·licitar a ADIF i a RENFE les actuacions de millora de l’estació incloses al Pla de Mobilitat Urbana, com ara un nou pas de vianants sota la via del tren que connecti el pàrquing del Pèlag amb l’estació de tren del Vendrell o la creació d’aparcaments de bicicleta. El text aprovat demana també, per exemple, ampliar el número de bancs per seure a totes dues andanes, per tal d’adaptar la seva capacitat a la demanda real de viatgers; ampliar la superfície coberta de les andanes de protecció per a la pluja i el sol o instal·lar panells laterals de protecció per al vent. També es va acordar sol·licitar a ADIF que obri l’accés a l’estació situat enfront del número 10 de l’avinguda Jaume Carner i, a proposta de PxC, es va afegir sol·licitar més vigilància a les hores del capvespre per garantir la seguretat dels usuaris en els accessos a l’estació. El punt es va aprovar per unanimitat.

-El ple també va aprovar les bases generals per a la concessió de subvencions esportives, per 18 vots a favor (Govern, C’S,PxC,SSP i PP) i 2 abstencions (SP).

-Així mateix, la sessió va fixar com a festes locals per a l’any 2017 els dies 26 i 27 de juliol de 2017 per 18 vots a favor (Govern+C’S,PxC,SSP i PP) i 2 abstencions (SP).

-El ple va aprovar la proposta per esmenar la creació i supressió dels fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament del Vendrell aprovats en data 17 de novembre de 2015, ja que contenia diverses informacions que no eren correctes. El punt es va aprovar per 16 vots a favor (Govern, PxC, C’S i PP) i 4 abstencions (SSP i SP).

-El ple va aprovar adherir-se al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona amb el qual s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016. Aquest conveni regula les condicions en què la Diputació de Tarragona facilita el pagament avançat de l’import d’uns crèdits contrets als ens locals que ho sol·licitin. Així doncs, l’Ajuntament podrà cobrar de la Diputació de Tarragona l’import que ha facilitat la Generalitat de Catalunya de les obligacions reconegudes que es troben pendents de pagament, en aquest cas, per un import de 245.674,86 euros. El punt es va aprovar per 18 vots a favor (Govern,C’S,PxC,SSP i PP) i 2 abstencions (SP).

 

-La sessió va aprovar una esmena del govern a la proposta presentada per Plataforma per Catalunya per dignificar els llocs de treball dels vigilants de les instal·lacions municipals. Finalment es va acordar que en el plec de condicions de la proper concurs per licitar aquest servei s’incloguin les clàusules necessàries per garantir unes condicions laborals dignes per aquests treballadors. El punt es va aprovar per unanimitat.

-El ple va aprovar la proposta presentada pels grups municipals de Si Se Puede i Ciutadans, a petició de l’Associació de Veïns Tancat III, de mesures de seguretat d’il·luminació dels carrers Miquel Martí i Pol i Ramon Llull, on s’ubica la pista de bàsquet i skate. El punt va quedar aprovat per 17 vots a favor (Govern, PxC, C’S, SSP, SP i PP) i 3 en contra (PxC). El govern va apuntar que encara s’està valorant si es trasllada la pista o no de lloc. En el cas que quedés ubicada en aquesta zona del Botafoc, el govern va explicar que la zona es dotaria d’enllumenat si hi hagués excedent del pressupost aquest 2016 i, si no, es garantiria una partida per als pressupostos del 2017. Juntament amb aquesta zona, s’estan inventariant altres zones del Vendrell amb deficiències d’il·luminació per tal de prioritzar les més urgents.

-La sessió d’aquest dimarts va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup municipal de Som Poble amb l’Assemblea d’Educació i Psicologia de la URV i el Sindicat d’estudiants dels Països Catalans per instar l’Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili a la creació d’una nova tarifa de bus interurbà, a curt termini, per als estudiants de la URV que no representi un greuge comparatiu amb la resta d’estudiants de les universitats catalanes. La moció també acorda instar la Generalitat de Catalunya a implementar una tarifa única de bus interurbà i rodalies ferroviàries per als estudiants de les universitats catalanes per al proper curs 2016-2017.

-Per últim, la declaració i moció institucional presentada pel grup de Som Poble en suport al Sindicato Andaluz de Trabajadores i al seu militant Andrés Bódalo va quedar rebutjada amb 6 vots a favor (SSP, ERC i SP), 8 en contra (PP, PxC i C’s) i 6 abstencions (PSC, CiU).

Es va excusar l'absència al ple del regidor Kenneth Martínez.©2019 Ajuntament del Vendrell