07-09 mediacio policial2 webEl caporal de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Policia Municipal del Vendrell va assistir al II Congrés Iberoamericà de Mediació Policial, que va tenir lloc a Vila-real, amb l’objectiu de conèixer, compartir i recollir experiències o projectes de mediació policial d’altres indrets.

Ja és el segon congrés en el qual hi ha assistència de la policia local, ja que és un fòrum on es tracten temes molt interessants per fomentar la mediació policial com una via eficaç per transitar d’una cultura de la discòrdia i del litigi a una cultura del diàleg, de la col·laboració, del respecte i de la millora de la convivència i, per tant, de la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, que és el principal objectiu de la Policia Municipal del Vendrell.©2019 Ajuntament del Vendrell