05-24 rp protocol festamajor webDes del final de l’any passat, set persones del Vendrell estan treballant en la redacció del Protocol de la Festa Major per indicar unes normes i criteris a seguir i com a pas previ per aconseguir que sigui qualificada com a Festa Nacional d’Interès Patrimonial.

Els encarregats de la redacció del Protocol de la Festa Major del Vendrell són Marta Ribas, Josep Català, Xavier Mercadé, Anna Domènech, Jordi Quintana, Salvador Arroyo i Jordi Inglés, persones que tenen un gran coneixement sobre la seva història i organització.

La regidora de Cultura i Festes, Eva M. Serramià, ha posat de relleu que la “Festa Major del Vendrell té uns elements diferencials i volem posar-los en valor”.

Josep Català, com a portaveu dels redactors del protocol, ha explicat que s’ha fet un treball de recerca històrica, s’han mirat protocols d’altres municipis i s’ha pactat un guió sobre quins actes s’han de fer per la Festa Major indicant quan s’han de fer, per què i com.

D’altra banda, el protocol també recull la forma de l’elecció dels Administradors de Santa Anna, dos dels quals seran escollits a partir de les sol·licituds particulars que es presentin a l’Ajuntament (http://elvendrell.net/tramits-i-gestions/tramits-municipals/159-sp-344/cultura-educacio-i-lleure/1465-sol-licitud-per-poder-exercir-el-carrec-d-administrador-de-santa-anna-de-la-festa-major-del-vendrell) i quatre a través d’un Consell d’Entitats, el qual també serà l’encarregat de triar les quatre persones que s’homenatjaran com a Portants d’Honor.

El Protocol de la Festa Major es presentarà al Ple de l’Ajuntament del Vendrell per a la seva aprovació, està previst que tingui vigència aquest any 2016 i en el document ja es preveu fer-ne una revisió en un període de temps que encara no s’ha determinat. ©2019 Ajuntament del Vendrell