160511 visita guarderia Mestral wUn any més, i ja en fa set, el Patronat Municipal Hospital Asil Sant Salvador organitza activitats intergeneracionals entre la gent gran i els infants de les llars d'infants del Vendrell. Fa pocs dies, s'han fet visites a l'escola bressol Mestral i a l'escola bressol El Puig, i el 2 de juny s'anirà a l'escola bressol Ralet, Ralet i el 8 de juny, a l'escola Sagrat Cor.

L'objectiu principal d'aquestes activitats és oferir un nou entorn extern i motivador que permeti estimular la persona globalment i, en concret, proporcionar benestar emocional i psicològic, estimular les capacitats cognitives i fomentar les habilitats comunicatives i d'integració social.

Les actuacions que es duen a terme són diferents en cada programació anual, i van des de l'àmbit musical al psicomotriu i lúdic, entre altres. Es tracta que les activitats les puguin realitzar tant grans com petits en una relació de col·laboració i ajuda mútua.

S'ha observat que aquest tipus d'activitats intergeneracionals comporten uns beneficis importants en la gent gran: ajuden a millorar la seva salut, així com incrementar el seu sentiment d'utilitat, d'identitat i d'autoestima. També s'observa una millora cognitiva i de simptomatologia depressiva, generant una connexió amb el present que evita els pensaments negatius.

Quant als nens, l'activitat també representa una oportunitat per millorar les habilitats socials, sobretot l'empatia i la tolerància vers a allò diferent. També ofereix aprenentatge des de l'experiència, valors de vida, i millora de l'autoconfiança i de l'autoconeixement.©2019 Ajuntament del Vendrell