05-20 Balanç preinscripcióEBwUn cop finalitzat el període de preinscripció a les escoles bressol per al curs 2016-2017, el regidor d’Educació, Kenneth Martínez, ha fet un balanç positiu de la xifra de sol·licituds rebudes. Per segon any consecutiu, el percentatge de nens de 0 a 3 anys que han fet la petició d’inscripció en alguna de les llars d’infants municipals ha augmentat.

En concret, enguany han estat 137 alumnes els que han sol·licitat plaça en una de les escoles bressol del municipi, el què representa un 16% de la població infantil de 0 a 3 anys del municipi. Com recorda el regidor, “en anys anteriors a la crisi, el percentatge era del 25% però en els anys més durs va baixar a l’11%. Per això, la tendència a la recuperació que estem observant en els últims anys és un bon senyal”.

Per Kenneth Martínez, un dels factors importants que pot haver contribuït a aquest increment és la flexibilització horària i la corresponent adaptació de les quotes que s’ha aplicat des d’aquest curs a les escoles bressol. I és que per tal d’afavorir la conciliació familiar i alhora ajustar els preus públics, aquest curs s’ha ofert la possibilitat de que els infants anessin a la llar d’infants en diferents franges horàries (matí i tarda, només matí, matí amb menjador inclòs o només tarda) amb quotes diferenciades.©2019 Ajuntament del Vendrell