Arran de la notícia de la revocació del títol d’alcalde honorífic a Franco per part de l’Ajuntament de Tortosa i vist que altres ajuntaments havien fet el mateix en anys anteriors, es va fer una consulta a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès per constatar si l’Ajuntament del Vendrell també havia aprovat l’acord d’aquest nomenament.

En la recerca, s’ha localitzat l’acta de la sessió extraordinària a data de 31 de març de 1964 en la qual “se acuerda por unanimidad nombrar Alcalde honorario y perpetuo de este Ayuntamiento, al gran benefactor de la Patria Excmo. Sr. Don Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España y Generalísimo de sus Ejércitos, como muestra de gratitud permanente por la Era duradera de Paz y bienestar que ha proporcionado a la Nación,...”.

Atès que aquest acord es va aprovar per imposició del Govern Civil d’aquella època, que en un país democràtic no es pot permetre el títol d’alcalde sense sotmetre’s a cap elecció i que el règim del General Francisco Franco va ser fruit d’un cop d’Estat i d’una repressió pròpia d’una dictadura de caràcter feixista, el govern municipal farà les gestions pertinents per mirar d’assolir el màxim consens en els grups municipals que ho desitgin per fer una proposta de revocació d’aquest acord en el proper ple de l’Ajuntament del Vendrell.©2019 Ajuntament del Vendrell