04-05 Conveni MicroBankwL'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, la directora de Màrqueting i Comercial de MicroBank, Núria Danés, i el director de Banca d'Institucions de CaixaBank, Alexis Gómez, han firmat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Amb la firma d'aquest acord s'estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d'euros. Els beneficiaris seran persones físiques i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d'euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un màxim del 95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per l'Ajuntament del Vendrell, en concret, per l'EINA.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones sense garanties ni avals.

En virtut d'aquest conveni, l'Ajuntament del Vendrell es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l'autoocupació, i a l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms, així com a facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat del projecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per la corporació municipal a MicroBank perquè aquesta l'analitzi, i si s'escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

L'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha valorat molt positivament aquesta línia de finançament de MicroBank, ja que permetrà la creació i la consolidació de noves empreses i projectes d'autoocupació al municipi. "Serà una llavor important per anar sortint d'una situació crítica que està passant un part de la societat del Vendrell", ha afegit Carnicer. Al mateix temps, ha destacat el fet que MicroBank faci confiança en la tasca de l'EINA a l'hora de valorar els projectes empresarials que poden accedir a la línia de finançament.

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegrament per CaixaBank, és l'únic banc a Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. L'entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos hi destina. El banc ofereix microcrèdits destinats a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.

Durant l'exercici del 2015, MicroBank ha concedit a Catalunya un total de 6.859 préstecs destinats a autònoms, emprenedors i microempreses per un import de 68,2 milions d'euros. Per finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 107,3 milions d'euros a 28.999 iniciatives.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell