07-30 esgelsia ledDes de 1998, el 5 de març és el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica i, aquest dia, el Campanar del Vendrell s’il·luminarà de color verd per celebrar-ho.


A la Primera Conferencia Internacional de l’Eficiència Energètica, celebrada a Àustria, es va decidir establir aquesta data perquè tots els ciutadans reflexionessin sobre la problemàtica de l’ús racional que li donem a l’energia i actuar en conseqüència.

 

Es pot definir l’eficiència energètica com la reducció del consum d’energia mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el nostre confort i grau de benestar. Simplement, es tracta d’adoptar una sèrie de mesures, com pot ser la pràctica d’un consum intel·ligent i més responsable de l’energia que es consumeix. I, si bé es cert que l’acció d’una sola persona gairebé ni és nota, la repercussió global sí que és important quan són diverses les persones que utilitzen els recursos d’una manera eficient. És a dir, es tracta de produir més amb menys energia. No es tracta d’estalviar llum, sinó d’il·luminar millor consumint menys i utilitzar només aquella energia que realment es necessita.

Des de la Regidoria d’Eficiència Energètica de l’Ajuntament del Vendrell s’han establert les mesures i politiques necessàries per aconseguir reduir el consum energètic municipal, afavorint l’estalvi i dirigint tots el processos per aconseguir que l’eficiència energètica a la vila sigui una realitat.  Es planteja l’eficiència energètica com una de les polítiques de control sobre el canvi climàtic i la consecució de fer un poble més sostenible. Un ús eficient de l’energia no ha de comprometre la nostra qualitat de vida, sinó que ha d’aportar-nos els mateixos béns i serveis, però d’una manera més neta i sostenible.

Sense cap tipus de dubte, l’eficiència energètica constitueix una gran oportunitat a nivell mediambiental i econòmic. I per tal d’aprofitar aquesta oportunitat, la Regidoria d’Eficiència Energètica posiciona, entre les seves prioritats, l’eficiència energètica des del seu punt de vista polític, ambiental i financer.

L'Ajuntament del Vendrell té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà, l'edificació i l’enllumenat públic. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. D’altra banda, l’Ajuntament també vol avançar cap a l’adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per respondre als seus efectes.©2019 Ajuntament del Vendrell