02-24 rp serveis socials02 webAquesta setmana s’ha presentat la memòria del 2015 dels Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell que, tot i la complicada situació provocada per la crisi econòmica, ha aconseguit augmentar la cobertura social per poder arribar al màxim de persones del municipi, la qual cosa es reflecteix en l’increment de la partida pressupostària en els darrers anys: s’ha passat dels 390 mil euros el 2010 als 550 mil euros el 2015. El regidor de Serveis Socials, Rafel Gosalvez ha afegit que “en el pressupost del 2016, aprovat de forma inicial en el darrer Ple, la partida supera els 700 mil euros”.


Es preveu que les demandes als Serveis Socials continuïn augmentant

Segons les dades presentades, des de l’any 2007 (any que se considera com l’inici de la crisi econòmica) el nombre d’intervencions realitzades pels professionals i tècnics dels Serveis Socials s’han multiplicat per 4, passant de 3.937 intervencions el 2007 a 14.300 el 2015. Segons, Rafel Gosálvez, “la previsió és que les demandes que arriben als Serveis Socials continuïn augmentant, encara que no de forma tan accentuada com en els darrers anys, perquè la taxa d’atur continua sent elevada i s’estan acabant totes les prestacions econòmiques per desocupació”.

En aquest sentit, cal posar de relleu que les principals problemàtiques ateses són aquelles relacionades amb l’economia de les famílies que es relacionen amb pocs ingressos i un endeutament excessiu. En concret, les problemàtiques econòmiques han representat un 24,5% sobre el total de les detectades el 2015; en segon lloc, amb un 22%, són les laborals. Això és una causa directa de la situació de desocupació en la qual es troben moltes persones, que en molts casos es tracta d’atur de llarga durada i, per tant, fa molt de temps que pateixen serioses dificultats econòmiques.

 

Els ajuts d’urgència social impliquen un copagament segons el nivell d’ingressos

Pel que fa als ajuts d’urgència social, que es destinen a donar resposta a situacions puntuals a les persones que es troben en una situació de precarietat econòmica justificada, durant el 2015 s’han gestionat 281 casos de subministraments d’aigua, llum i gas; 51 en relació a medicaments; 147 en activitats de lleure infantil i juvenil, i 280 en concepte d’ajudes a menjador escolar i de Casals d’Estiu.

Sobre aquest darrer tema, cal destacar la col·laboració d’entitats com Càrites, Creu Roja, la colla castellera Nens del Vendrell, altres entitats i associacions, empreses privades i, sobretot, nombroses persones particulars, ja que sense aquesta solidaritat no hauria estat possible aconseguir garantir un àpat calent a mols infants del municipi que es troben en risc d’exclusió social.

 

Cal un treball transversal i integral per protegir les persones amb vulnerabilitat social

El regidor de Serveis Socials ha remarcat que “s’ha de treballar de forma coordinada entre diferents departaments i de forma integral per poder protegir les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social”. Per tant, cal treballar la atenció social des de diferents àmbits com la sanitat, l’educació, habitatge i la generació d’ocupació.


La identitat local i la cohesió són línies estratègiques de treball en els Serveis Socials

A causa dels diversos orígens de la població a causa del creixement demogràfic, tant d’immigració interna com d’estrangera, és important tractar la identitat local i la cohesió com a línies estratègiques per continuar treballant en els propers anys.

En aquest sentit, és important destacar el projecte de Cohesió Social i Seguretat Ciutadana al barri de Ca l’Escori, que s’està implementant a través d’una taula comunitària d’entitats del Vendrell per crear vincles i promoure noves iniciatives que permetin l’intercanvi entre generacions i el coneixement de les diferents cultures que tenim al Vendrell. Segons Rafel Gosálvez, “mica en mica s’ha anat consolidant com a espai col·laboratiu que permet un treball en xarxa entre les entitats que hi participen”. També es fan reunions periòdiques amb tècnics de l’Ajuntament, les quals afavoreixen el treball transversal amb la participació de diferents regidories.


Presentació amb dades relatives a les intervencions de Serveis Socials durant el 2015©2019 Ajuntament del Vendrell