02-16 ple ordinariEn la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament del Vendrell, celebrada ahir dimarts a la tarda, es va arribar als següents acords:

-Es va donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 62/2016, de 2 de febrer, relatiu a la interposició de recurs contenciós administratiu contra la resolució, de 15 d’abril de 2015, del Jurat d’Expropiació de Catalunya per no està d’acord en la valoració d’expropiació de part d’una finca de l’Ajuntament del Vendrell amb motiu de les obres de millora de la carretera C-51.

-Amb 14 vots a favor (PSC, CiU, ERC, C’s i PP) i 7 abstencions (PxC, SSP i SP), es va aprovar la proposta per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Vendrell als acords marc del servei d’assegurances i del servei de mediació d’assegurances del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

-Amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, C’s, SP i PP) i 2 vots en contra (SSP) es va aprovar la proposta per comunicar a l’empresa FCC Medio Ambiente, SA la finalització de la gestió de serveis de recollida domiciliària, neteja viària i tractament i/o eliminació d’escombraries.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de recolzament a l’Ajuntament de l’Arboç per tal de promoure la candidatura de la Creu de Sant Jordi a l’Elenc Artístic Arbocenc.

-Amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, C’s, SSP i SP) i 2 vots en contra (PP) es va aprovar la proposta d’adhesió a l’Estratègia Catalana Residu Zero. Aquesta iniciativa s’emmarca dins un moviment internacional (Zero Waste Internactional Alliance, Zero Waste Europe) al qual ja s’hi han adherit nombroses administracions locals i regionals, empreses i organitzacions de diferents països. L’Estratègia Catalana Residu Zero implica avançar cap a la reducció i reaprofitament progressiu dels residus com a recursos.

-Amb 18 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, SSP, SP i PP) i 3 abstencions (C’s), es va aprovar la proposta presentada per Sí Se Puede El Vendrell – Sí Es Pot el Vendrell per tal de fer efectiu la recollida i aprofitament d’aliments aptes per al consum de supermercats, establiments i empreses del sector de la restauració instal·lats al municipi, amb la finalitat de fer-los arribar a les persones i famílies que ho necessitin.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada per Sí Se Puede El Vendrell – Sí Es Pot el Vendrell per prendre mesures i activar accions preventives per evitar abocaments incontrolats.

-Amb 16 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, SSP i SP) i 5 abstencions (C’s i PP), es va aprovar la moció del govern i dels grups municipals Sí Se Puede El Vendrell – Sí Es Pot el Vendrell i Som Poble, i l’adhesió de Plataforma per Catalunya, de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.

-Per unanimitat, es va aprovar, amb esmena, la moció presentada per Som Poble-CUP-PA conjuntament amb les organitzacions Som lo que sembrem, Geven i Grup de compra les garrofes per fer un manteniment dels parcs, jardins i espais públics en què no sigui necessària la utilització d’herbicides tòxics com el glifosat.

-Amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, C’s, SSP i SP) i 2 abstencions (PP), es va aprovar la moció presentada per Som Poble-CUP-PA de suport a la lluita de treballadors i treballadores acomiadats de l’empresa “Reverté. Carbonatos de calcio”.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada per PP en relació a Eurovelo, un projecte de la Federació de Ciclistes Europeus (ECF) que té com a objectiu el desenvolupament d’una xarxa de rutes de llarga distància per cicloturistes que permeti travessar Europa, per promoure la inclusió del Vendrell en una de les rutes així com també el Penedès Marítim.©2019 Ajuntament del Vendrell