L'Ajuntament del Vendrell ha rebut el suport de la Diputació de Tarragona en matèria de protecció de la salut pública.

D'una banda, la Diputació ha aportat 19.256 euros corresponents a ajuts del 2015 en concepte de les despeses destinades a garantir la protecció i la seguretat a les platges, a través del servei de la Creu Roja i de tasques d'abalisament.©2019 Ajuntament del Vendrell