ajuntament webEn compliment del que disposa La Llei 19/2014, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament del Vendrell ha incorporat a la seva pàgina web (www.elvendrell.cat) un accés directe al seu Portal de la Transparència i Seu Electrònica.

Amb aquest Portal, l’Ajuntament del Vendrell facilitarà a la ciutadania, les empreses i les organitzacions tant l’accés a la informació pública com a la prestació dels serveis públics d’una manera senzilla i estructurada.

Mitjançant l’adhesió per part d’aquest Ajuntament al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), aquest ha proporcionat l’aplicació tecnològica que permet, telemàticament, accedir als serveis d’informació i tramitació on line.

Tant el Portal de la Transparència com la Seu Electrònica aniran ampliant els seus continguts gradualment, fins a assolir totalment l’objectiu de permetre l’accessibilitat als serveis públics 24 hores al dia els 7 dies de la setmana, simplificant i fent més àgils les tramitacions, i apropant al màxim el funcionament de l’administració a la ciutadania.©2019 Ajuntament del Vendrell