01-19 ple webEn la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament del Vendrell, celebrada ahir dimarts a la tarda, es van aprovar els punts següents:

-Amb 11 vots a favor (PSC, CiU, ERC i PP), 5 vots en contra (PxC i SSP) i 5 abstencions ( (C's i SP), la proposta de conveni subscrit entre l'Agència Catalana de l'Aigua, la Junta de compensació del sector "Les Deveses" i l'Ajuntament del Vendrell, que estableix l'aportació econòmica dels promotors de la urbanització en el cost del sistema de sanejament en alta.

-Amb 14 vots a favor (PSC, CiU, ERC, C's i PP), 2 vots en contra (SSP) i 5 abstencions (PxC i SP), la proposta de successió universal en els drets i obligacions dels diversos patronats dissolts en el darrer ple (Promoció Econòmica, Turisme, Esports, Serveis Culturals) amb efectes a 31/12/2015, atès que encara no s'ha aprovat el pressupost de l'any 2016.

-Amb 13 vots a favor (PSC, CiU, ERC, SSP i SP), 5 vots en contra (PxC i PP) i 3 abstencions(C's), la proposta presentada per l'equip de govern d'adhesió a la Xarxa de custòdia del territori, una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l'ús de la custòdia del territori al nostre país. En concret, en el cas del Vendrell, es considera que hi ha tres espais susceptibles de formar part d'aquesta xarxa: les Madrigueres, que està inclòs en l'inventari de zones humides de Catalunya i que, a més, és l'únic espai del litoral de la comarca sense urbanitzar; en segon lloc, el Fondo del Mata, un espai de bosc de pi blanc, amb llentiscle, i en darrer lloc, la Reserva Marina de Masia Blanca, atès el seu gran valor ecològic i la seva fragilitat.

-Amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, C's, SSP i PP) i 2 abstencions (SP), la proposta presentada per Plataforma per Catalunya per tal de millorar la transitabilitat de les voreres del Vendrell, amb un canvi de text presentat pel govern en el sentit d'estudiar solucions alternatives, que s'adiguin a la normativa vigent, per minimitzar l'afectació a les voreres dels desguassos d'aigua en episodis de pluja, i establir una obligació en edificis de nova construcció perquè aquest desguàs es faci directament a la calçada.

-Per unanimitat, la moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos El Vendrell per instar la Generalitat de Catalunya perquè el consultori mèdic dels barris marítims estigui obert els 7 dies de la setmana durant el període d'estiu per donar resposta a l'increment de població sense congestionar més les urgències de l'Hospital del Vendrell i el CAP de Calafell. Actualment el consultori de Coma-ruga està obert de dilluns a divendres de les 8.30h a 14h. A l'acord, s'hi va afegir un text proposat per Sí Es Pot / Si Se Puede El Vendrell en el sentit que, abans d'instar a la Generalitat, la proposta sigui analitzada per la Comissió avaluadora de la qualitat assistencial i sanitària dels centres del Baix Penedès, que s'ha de crear segons acord de ple del 17 de novembre de 2015.

-Amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, C's, SSP i SP) i 2 abstencions (PP), la moció presentada pel grup municipal de Som Poble per la retirada de tota la simbologia franquista del Vendrell. D'aquesta manera, es reprenen els acords aprovats l'any 2010 amb el compromís d'aplicar-los i que es concreten en:
a) Que es realitzi un inventari exhaustiu, en un termini de sis mesos, de tots els símbols i vestigis de la dictadura franquista, que encara perduren a la nostra vila.

b) Que es retirin tots aquells símbols que surtin relacionats en aquest inventari, així com substituir els noms de carrers que continguin noms de persones o entitats relacionades amb el franquisme o altres períodes dictatorials.

c) Que en el cas de les plaques d'habitatges amb el jou i les fletxes, es faci arribar a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge (actualment Territori i Sostenibilitat) l'acord de retirada de les mateixes.

-Per unanimitat, la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de suport per tal que l'Ajuntament del Vendrell insti les entitats financeres a eliminar de les hipoteques l'índex de referència de préstecs hipotecaris a més de 3 anys (IRPH) declarat abusiu, així com els tipus d'interès fix derivats d'aquest. També s'acorda posar a disposició de les famílies afectades un servei d'assessorament i ajuda.©2019 Ajuntament del Vendrell