12-24 ple 250En la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament del Vendrell, celebrat avui al matí, s’ha aprovat la proposta d’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat i la sol·licitud d’ajuda mitjançant el programa operatiu FEDER 2014-2020. El punt s’ha aprovat per unanimitat amb la voluntat expressada per tots els grups municipals d’arribar a acords consensuats per programar conjuntament els recursos i tirar endavant aquest projecte. L’explicació d’aquest punt, segurament un dels acords més importants de l’actual legislatura, s’amplia amb una nota de premsa específica sobre aquest tema.

En el ple també s’han aprovat els punts següents:

-Amb 17 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, C’s i PP) i 4 abstencions (SSP i SP), el nomenament de Martí Carnicer, alcalde, com a representant de l’Ajuntament del Vendrell al Consell General del Consorci Local i Comarcal de Comunicació.

-Amb 12 vots a favor (PSC, CiU, ERC i C’s), 5 en contra (PxC i PP) i 4 abstencions (SSP i SP), el nomenament d’Eva Mata, regidora de Medi Ambient, com a representant a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

-Amb 17 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, C’s i PP) i 4 abstencions (SSP i SP), el nomenament de Ferran Trillas, regidor d’Esports, al Consell Esportiu del Baix Penedès.

-Amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, C’s, SSP i PP ) i 2 abstencions (SP), extingir el Centre de documentació, estudi i difusió Àngel Guimerà. Des del 2004 les seves funcions les assumia el Patronat Municipal de Serveis Culturals i ara ho farà la Regidoria de Cultura.

-Amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, C’s, SSP i PP ) i 2 abstencions (SP), extingir els organismes autònoms del Patronat Municipal de Serveis Culturals, Patronat Municipal de Turisme, Patronat Municipal d’Esports i Patronat Municipal de Promoció Econòmica, Comerç i Indústria. D’aquesta manera, se segueix el procés de simplificació organitzativa de l’Ajuntament.

-Per unanimitat i de forma definitiva, el Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell i la seva memòria ambiental.

-Amb 14 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC i PP) i 7 abstencions (C’s, SSP i SP), l’acord entre la Comunitat de Propietaris Josep Carner, núm. 40, per al pagament per part de l’Ajuntament, com a copropietari, de quotes ordinàries i extraordinàries aprovades per part de la Junta de propietaris relatives als exercicis 2012, 2013 i 2014.

-Per unanimitat i amb text alternatiu presentat pel govern, la proposta de PxC per trobar una solució a un problema sanitari d’aigües fecals al barri dels Pisos Planas. Com que la causa de la incidència té origen en les propietats privades, es requerirà als veïns que adoptin les mesures necessàries per evitar els vessaments d’aigües residuals a la via pública. Si no s’atén aquest requeriment, es convocarà una reunió amb els veïns per cercar solucions. En tot cas, l’Ajuntament es compromet a facilitar mitjans humans i materials que disposi i dins del marc de les seves competències de salut pública.

-Per unanimitat i amb text alternatiu presentat pel govern, la proposta de SSP referent als pressupostos participatius. S’ha aprovat implantar de forma progressiva un procés participatiu que permeti la incorporació dels ciutadans en la definició d’algunes de les inversions i programes que es duen a terme i que, per la seva naturalesa, ho permetin.

-Per unanimitat i amb una esmena presentada pel govern, la proposta del PP de creació d’una partida pressupostària destinada a inversió, millora i manteniment dels barris marítims, la qual es dotaria anualment i seria aprovada pels mateixos veïns amb una valoració prèvia per part de tècnics municipals.

-Per unanimitat i amb una esmena presentada per C’s, la proposta de SP per considerar com a servei públic essencial l’activitat desenvolupada per la Regidoria de Serveis Socials. L’acord proposa fer una estimació de les necessitats de contractació de personal d’aquesta regidoria i de la corresponent dotació pressupostària, que anirà acompanyada per un informe de Recursos Humans.

-Amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, C’s, SSP i SP ) i 2 abstencions (PP), i amb una esmena de SSP, la proposta de SP per declarar el Vendrell municipi per la diversitat sexual, per la normalització social del fet gai, lèsbic, transsexual, bisexual i intersexual i contra l’homofòbia i la transfòbia. Se sol·licitarà a la Generalitat de Catalunya que faci els tràmits per al desplegament de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre.

-Amb 16 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, SSP i SP) i 5 abstencions (C’s i PP), la proposta de SSP, i redacta per la PAH, per exigir una nova llei reguladora del dret a l’habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional.

D’altra banda, s’ha rebutjat la proposta de SP per declarar el Vendrell municipi compromès amb la banca ètica. Les condicions financeres de l’Ajuntament no permeten treballar amb aquest tipus d’entitats, les quals tampoc poden cobrir les necessitats d’una corporació municipal com la del Vendrell. En tot cas, des de l’Ajuntament es faran gestions amb aquestes entitats per anar-hi treballant.©2019 Ajuntament del Vendrell