12-11 Ple webEn la sessió extraordinària de ple, celebrat avui al matí, amb 9 vots a favor (PSC, CiU i ERC), 5 vots en contra (PxC i Som Poble) i 7 abstencions (C's, Sí Se Puede El Vendrell i PP), s'han aprovat de forma definitiva les Ordenances Fiscals 2016.

El govern ha desestimat les al·legacions presentades per PxC i Som Poble perquè eren reiteratives a les que es van presentar en el debat del ple de la seva aprovació provisional. D'altra banda, també s'ha desestimat l'al·legació presentada per una associació de veïns en relació a la taxa de recollida d'escombraries d'establiments comercials tancats. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde, Martí Carnicer, ha explicat que "en el primer semestre del 2016 es farà un estudi sobre aquesta taxa per tal d'adaptar-la a les necessitats actuals".

L'aprovació de les Ordenances Fiscals 2016 permetrà fer un pressupost més social que ajudi a la recuperació econòmica del Vendrell

El pressupost, segons l’alcalde, “ha de tenir un marcat caràcter social alhora que ha de contribuir a la recuperació econòmica del Vendrell”. Martí Carnicer ha explicat que les millores introduïdes en la gestió municipal haurien permès finançar les noves propostes per a l’any 2016 sense necessitat d’incrementar els tributs municipals, però això no ha estat possible per diverses variacions de la normativa estatal. En concret, per la reducció de la participació en els tributs de l’Estat, per l’increment d’un 1% del sou dels funcionaris previst en els pressupostos de l’Estat, a més del retorn que s’ha de fer del 50% de la paga extra de Nadal del 2012 que se’ls va suprimir. Tot plegat suposarà un desequilibri no previst d’un milió d’euros. Per fer-hi front, el govern ha proposat un augment molt moderat dels tributs (d’un 1% per a una família tipus); una compensació amb mesures de caràcter social que millorin la situació de les rendes baixes; un major control de la despesa i oferir suport a l’activitat econòmica en el marc de les competències municipals.

En concret, l’Impost de Béns Immobles tindrà un augment de l’1,8%, passant del tipus de gravamen actual de l’1,09% a l’1,11%. Aquest augment està per sota del previst en el Pla d’Ajust, que era del 3%, i no contempla tampoc l’augment del valor cadastral que l’Ajuntament ha decidit no sol·licitar per tercer any consecutiu. Cal dir també que en el pressupost del 2016 el govern preveurà un programa de subvencions de l’IBI per a les rendes baixes, després de tenir en compte les propostes de diversos grups municipals. Pel que fa a la taxa de l’aigua, aquesta quedarà congelada, ja que finalment, i després de negociacions amb la resta de grups, no s’aplicarà l’increment del 0,8% previst, malgrat ser un augment autoritzat per la comissió de preus i que hagués generat uns 40.000 € addicionals. En canvi, les ordenances de l’any 2016 incorporaran una nova tarifa per a comunitats de veïns. La taxa de clavegueram també quedarà congelada, ja que tampoc s’hi aplicarà l’increment previst del 0,8%.

Així, els tributs pagats per una família mitjana del Vendrell l’any 2016, amb habitatge de propietat, seran un 1% més que els pagats enguany: dels 735,69 euros del 2015 es passarà als 743,25€ l’any vinent. Comparant la pressió fiscal amb altres municipis de l’entorn, com Calafell, Cunit, Cambrils, Salou, Vilafranca, Vilanova, Vila-seca i Sitges, els tributs que paga una família al Vendrell segueixen sent un 10% inferior respecta a la mitjana d’aquests municipis.

Les ordenances inclouen diverses propostes amb efectes socials

Les ordenances inclouran diverses propostes de caràcter social: a banda del programa pressupostari de subvenció de l’IBI a les rendes baixes, es modularan les bonificacions de l’IBI per a famílies nombroses o monoparentals segons la renda; es limitaran les bonificacions de les plusvàlues per a familiars de primer grau segons el valor cadastral i s’inclourà una tarifa més avantatjosa per a les comunitats de veïns en el subministrament d’aigua.

Les ordenances promouran també la incentivació de l’activitat econòmica

També s'incorporen diverses propostes per reactivar l’activitat econòmica: bonificar la tarifa de l’Impost de construccions (ICIO) en un 50% per a les rehabilitacions; bonificar el 90% de l’IBI durant tres anys per a les noves construccions destinades a activitats econòmiques i diferenciar les taxes per activitats econòmiques segons la dimensió dels establiments reduint l’import per a les de menor superfície.

Presentació de les Ordenances Fiscals 2016

 


Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48