12-09 espai ofertes treball webEl total d'ofertes en el període entre el gener i el novembre de 2015 és de 216, un 36% més que en el mateix període del 2014, en què es van comptabilitzar 159.

Les ofertes al llarg d'aquest any es concentren principalment a les àrees d'administració, oficis (en concret perruqueria, lampisteria i manteniment), llocs de treball que requereixen titulació universitària i comerç.

L'increment de les ofertes respecte al 2014 és notable en totes les àrees, excepte en l’activitat comercial que han disminuït un 33%. També s’han reduït, encara que té molta menys rellevància per quantitat, les ofertes de transport/xofer i les recollides a l'apartat altres”.

La variació respecte del mateix període de l'any 2014 és molt positiva tant en el nombre d'ofertes, empreses ateses i insercions laborals aconseguides. Com a contrapartida, el nombre d'anul·lacions d'ofertes supera també a les anul·lades l'any passat.

Pel que fa a les demandes de professionals amb formació universitària, els perfils sol·licitats corresponen a professionals de les ciències mediambientals, la psicologia, la pedagogia, l'enginyeria i personal docent.

Les insercions laborals generades en el període analitzat, es concentren principalment en els mesos d'abril (inici de la temporada turística a l’entorn de la Setmana Santa) i novembre (inici de la campanya nadalenca) amb un 23% i un 25% respectivament de les insercions, seguides en importància pels mesos de març (12%) i maig (14%).

Pel que fa a les contractacions totals al municipi del Vendrell (dades extretes de l’Observatori d’Empresa i Ocupació), de gener a octubre s'han generat un total de 7.466 contractacions, un 17% més que en el mateix període de l'any anterior.

El regidor d’Ocupació, Kenneth Martínez, ha manifestat que “aquesta dada posa de manifest una reactivació econòmica del territori, encara que cal tenir en compte que el 89% de les contractacions continuen sent de caràcter temporal”.

Text amb gràfics©2019 Ajuntament del Vendrell