11-30 rp Eina regidor 250L'EINA posa en marxa el projecte MARMI que, subvencionat pel departament d'Empresa i Ocupació i el Fons social Europeu, ofereix mesures actives d'inserció a una trentena de persones perceptores de la Renda Mínima d'Inserció (RMI).

El programa, que s'inicia aquest mes de desembre i que finalitzarà el juny del 2016, té com a objectiu posar a l'abast dels demandants de feina i que siguin perceptors de la RMI una sèrie de recursos que els ajudin a trobar feina.

L'itinerari d'orientació que es presenta al llarg d'aquest projecte és un enfocament alternatiu pensat especialment per aquelles persones que tenen més dificultats d'adaptació en el sistemes d'aprenentatge i d'orientació més tradicionals. Consisteix en facilitar l'aprenentatge i la motivació en la recerca de feina mitjançant l'experimentació i la pràctica, plantejant-ho de forma atractiva i engrescadora, però també reflexiva. El procés és eminentment pràctic i es realitza per mitjà d'uns itineraris no seqüencials que vol facilitar la inserció laboral de les persones amb més dificultats per accedir al mercat de treball.

S'oferiran pràctiques en empreses i es farà un treball en xarxa amb altres entitats i el Serveis Socials per treballar de forma integral l'ocupabilitat i la inserció laboral.©2019 Ajuntament del Vendrell