ajuntament webPoc més de la meitat dels recursos contenciosos presentats sobre liquidacions de guals han estat estimats.

En relació al comunicat que va emetre el partit a l’oposició PxC sobre la taxa de guals, el govern municipal de l’Ajuntament del Vendrell creu oportú explicar l’evolució i l’estat actual dels recursos sobre aquesta taxa i desmentir les afirmacions fetes pel portaveu de PxC.

Pel que fa als recursos administratius presentats sobre unes 6.500 liquidacions de guals, hi ha un total de 1.342 recursos i reclamacions que han comportat les gestió de 1.109 expedients, dels quals només queden 75 pendents de resoldre (6,76%). Dels que s’han resolt, 705 han estat desestimats (68,18%) i 317 han estat estimats (30,66%). Els 12 restants (1,16%) corresponen a respostes que s’han donat a peticions d’informació sobre la liquidació.

Recursos administratius

Expedients

Percentatge

Presentats

1.109

 

Resolts

1.034

 

Desestimats

705

68,18%

Estimats

317

30,66%

Altres

12

1,16%

Respecte als 19 contenciosos administratius que s’han presentat des del 2011, 10 han estat estimats, 7 no han prosperat judicialment i 2 estan en tràmit. Per tant, dels contenciosos resolts (17) han estat estimats un 58%.

 

Contenciosos administratius

     
 

Estimats pel tribunal

No han prosperat judicialment*

En tràmit

 

Recursos

Afectats

Recursos

Afectats

Recursos

Afectats

2011

3

3

       

2012

3

3

1

1

   

2013

4

17

6

167

   

2014

       

1

86

2015

       

1

1

TOTAL

10

23

7

168

2

87

 

* Desestimats, no admesos, desistiments, amb acords extrajudicials

Així doncs, amb l’anàlisi de les dades, queda desmentida l’afirmació “això ha portat l’Ajuntament a perdre pràcticament tots els judicis…” que es recull en el comunicat de PxC. En realitat, poc més de la meitat dels contenciosos han estat estimats, dels quals 3 només ho han estat de forma parcial.

D’altra banda, l’alcalde, Martí Carnicer, troba sorprenent el fet que PxC faci aquestes declaracions “quan un dels recursos amb més afectats que no ha prosperat judicialment va ser interposat per una persona que anava a una llista d’aquest partit en les darreres eleccions municipals, que ni tan sols es va presentar al jutjat”.

Per tot això, Martí Carnicer subratlla que “no és cert que l’Ajuntament hagi perdut tots els contenciosos que s’han presentat sobre la taxa de gual”. A més, la xifra de 19 recursos sobre unes 6.500 liquidacions demostra que s’han pogut resoldre la majoria de les reclamacions sense arribar a la via judicial.

En aquest sentit, l’alcalde manifesta que “una vegada més, PxC falta a la veritat i emet missatges basats en falsedats i manipulacions, que només tenen com a objectiu confondre la ciutadania i intentar desgastar el govern”.©2019 Ajuntament del Vendrell