09-08 SEUewL’Ajuntament del Vendrell posa a disposició dels ciutadans, des d’aquesta setmana, la Seu electrònica de l’ajuntament mitjançant la qual poden accedir a la informació i als serveis de l’administració titular amb les mateixes garanties que ho farien a la seu física.

A la Seu s'hi pot accedir a través del web municipal www.elvendrell.net

A la Seu es pot trobar informació com els anuncis i edictes (per enllaç a través de l’e-Tauler), accedir al Perfil del Contractant així com a la normativa, ordenances i reglaments municipals, entre altres.

Així mateix es dóna accés a la plataforma eFACT per a la presentació telemàtica de factures electròniques dels proveïdors de l’Ajuntament del Vendrell.

En breu, també serà possible presentar telemàticament una instància de tipus genèric (per a aquells tràmits que no estiguin contemplats dintre del catàleg).

Una altra novetat que l’ajuntament ofereix als ciutadans és el Portal del Proveïdor. Aquesta plataforma permetrà als proveïdors de l’Ajuntament del Vendrell, a més d’introduir les seves factures, poder fer-ne la corresponent consulta i seguiment, consultar les dades fiscals i bancàries que l’administració disposa d’ells o consultar els models 190 i 347.©2019 Ajuntament del Vendrell