08-06 censwAtesa la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya el dia 27 de setembre de 2015 i, d’acord amb el que disposa l’article 39.2 de la Llei Orgànica del règim electoral general, s’exposarà al públic el cens electoral vigent durant els dies del 10 al 17 d’agost, a efectes informatius i de possibles reclamacions.

L’Ajuntament del Vendrell posa a disposició dels ciutadans un servei informàtic i personalitzat de consulta al Cens Electoral vigent, a les següents oficines municipals:

 

 

* Oficina del SAC de la plaça Vella número 1: matins de dilluns a divendres de 8 a 14,45 h.

* Oficina del SAC de l’avinguda de la Generalitat número 32: de dilluns a divendres de 8 a 14,45 h.

* Oficina d’Empadronament Municipal a l'avinguda Catalunya, 1: matins de dilluns a divendres de 9 a 14,30 h.

Per fer la consulta, cal presentar original d’algun dels següents documents: DNI, Permís de conduir o Passaport amb fotografia.

També es podrà consultar la inclusió al Cens a la pàgina web de l'Ajuntament www.elvendrell.cat i a la de l’INE https://sede.ine.gob.es/ i al telèfon 901 101 900.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell