07-30 esgelsia led 250Des de la Regidoria d’Enllumenat Urbà i Eficiència Energètica, es continua treballant per millorar la il·luminació del municipi, tenint en compte l’estalvi energètic i econòmic i la contaminació lumínica.

La darrera acció de millora, dins del paquet d’inversions en eficiència energètica previstos per aquest any, ha estat el canvi de la il·luminació del campanar de l’església del Sant Salvador coincidint amb la Festa Major.

Concretament, s’ha realitzat el canvi de lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió, molt poc eficients, per lluminàries de led, una inversió que s’amortitzarà amb l’estalvi en el consum energètic que es genera amb les millores en l’enllumenat públic.©2019 Ajuntament del Vendrell