07-21 Ple cartipàswEl Ple extraordinari celebrat ahir dimarts a la tarda a l'Ajuntament del Vendrell ha donat el vistiplau al nou cartipàs municipal que, segons l'alcalde, Martí Carnicer, respon a la voluntat dels grups polítics de l'equip de govern d’assegurar la governabilitat de l’Ajuntament en els propers quatre anys, tot garantint la qualitat i la sostenibilitat dels serveis públics.

En la sessió de ple es va presentar també la nova forma d’organització de l’Ajuntament, dissenyada per tal de millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’administració municipal. En concret, se seguirà un model gerencial, amb la divisió de l’Ajuntament en cinc grans àrees: l’Àrea de Serveis Centrals; l’Àrea de Serveis a les persones, l’Àrea de Territori, l’Àrea de Promoció Econòmica i l’Àrea de Serveis Bàsics.

Dins de l’Àrea de Serveis centrals, amb Martí Carnicer com a regidor responsable, s’inclouran les següents regidories:

-        Camil·la Barnadas: Règim intern ( Personal, Informàtica i TIC )

-        Camil·la Barnadas: Secretaria ( Contractació, Assessoria jurídica, Padró d’habitants)

-        Martí Carnicer: Hisenda

-        Martí Carnicer: Relacions externes ( Comunicació i relacions institucionals )

-        Ferran Trillas: Participació ciutadana

-        Rafel Gosalvez : Governació (Policia Municipal i Protecció Civil)

 

L’Àrea de serveis a les persones tindrà com a regidora responsable Eva M. Serramià i comprendrà les següents regidories:

-        Kenneth Martínez: Educació (Educació, Joventut i Infància)

-        Ferran Trillas: Esports i Salut

-        Eva M. Serramià: Cultura i Festes

-        Rafel Gosalvez: Serveis Socials (Serveis Socials, Gent Gran, Convivència, Borsa Habitatge, Polítiques de gènere i d’igualtat)

 

L’Àrea de Territori estarà coordinada com a regidor responsable per Josep Mercadé i inclourà les següents regidories:

-        Josep Mercadé: Urbanisme (Urbanisme, Territori, Infraestructures, Mobilitat)

-        Eva Mata: Medi Ambient i Sostenibilitat

 

D’altra banda, l’Àrea de Promoció Econòmica tindrà com a responsable a Kenneth Martínez i agruparà les següents regidories:

-        Kenneth Martínez: Activitats i Ocupació (Activitats, Comerç, Consum, Mercats i Fires, l’Eina-ocupació, l’Eina-empresa, Promoció econòmica)

-        Ferran Trillas: Emprenedoria i Universitat (Coneixement, Universitat, Xarxa emprenedora)

-        Eva M. Serramià: Turisme

 

Per últim, l’Àrea de Serveis Bàsics estarà coordinada pel regidor Josep Marrasé i inclou les següents regidories:

-        Camil·la Barnadas: Aigua i Enllumenat

-        Eva Mata: Serveis ambientals ( Cementiri, Recollida Residus, Neteja carrers i protecció animals)

-        Josep Marrasé: Serveis públics (Via Pública, Parcs i jardins, Platges, Transports, Neteja edificis i manteniment edificis)

-         

D’altra banda, la Junta de Govern Local estarà presidida per Martí Carnicer i comptarà amb Kenneth Martínez, Camil·la Barnadas, Eva M. Serramià, Josep Mercadé, Josep Marrasé i Eva Mata com a vocals. També s’ha donat compte del nomenament de tinents d’alcalde, que seran: 1r. Eva Serramià; 2n. Josep Marrasé; 3r. Kenneth Martínez i 4t. Josep Mercadé.

La sessió de ple també va servir per fer la constitució oficial dels grups municipals i per establir la periodicitat de les sessions del Ple de l’Ajuntament. En concret, el Ple va aprovar que les sessions ordinàries que celebrarà la Corporació Municipal tindran caràcter mensual i es duran a terme el tercer dimarts de cada mes, si no és festiu, a les 18 hores, ex­cepte el mes d'agost en el què no se celebrarà. Aquest punt va quedar aprovar per 16 vots a favor: Partit dels Socialistes (PSC), Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans (C’S), Sí Se Puede (SSP), Partit Popular (PP), 3 abstencions: Plataforma x Catalunya (PxC) i 2 vots en contra: Som Poble (SP).

El Ple també va acordar crear les següents Comissions Informatives de caràcter permanent: la de Serveis Centrals, Hisenda i especial de comptes; la de Territori, Medi ambient i Promoció econòmica i la de Serveis bàsics i Serveis a les persones. El punt va quedat aprovat per 18 vots a favor (PSC, CiU, ERC, C’s, SSP, SP, PP) i 3 abstencions (PxC).

Així mateix, el Ple va aprovar delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries següents: processal (l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència del ple; hisenda (establiment, fixació, regulació i modificació dels preus Públics), personal (l’autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de l’ens local per un segon lloc o activitat en el sector públic) i sancionador (tinença de gossos potencialment perillosos). El punt va quedar aprovat per 14 vots a favor (PSC; CiU, ERC, C’S, PP) i 7 en contra (PxC, SSP, SP).

La sessió de ple també va designar, per unanimitat, els representants per a cadascun dels Patronats i organismes autònoms.

Com a novetat, la sessió de Ple s’ha pogut seguir en directe a través de Televisió El Vendrell, una emissió que se suma a la retransmissió que ja es feia a través de Ràdio El Vendrell i a través del web www.rtvelvendrell.cat.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell