El passat divendres 10 de juliol es va convocar una junta de portaveus per analitzar els continguts del ple d’organització, que s’ha de celebrar properament, per tal de valorar el grau de consens de les diferents propostes que s’han de sotmetre a la consideració de la totalitat dels vint-i-un regidors.

L’alcalde, Martí Carnicer, va fer les explicacions següents sobre aquesta reunió:

“Es van tractar temes que, per la seva importància, no han de ser a criteri de només una majoria, sinó que haurien de tenir el suport d’un ampli nombre de regidors, ja que, en definitiva, són els que concretaran l’organització de l’Ajuntament i els que regiran el funcionament del consistori en els propers quatre anys.

El temes que es van tractar van ser:

-Celebració dels plens ordinaris

-Composició dels grups municipals

-Formació de les comissions informatives

-Representants en els patronats i organismes municipals

-Retribucions i indemnitzacions als regidors

-Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern

-Possible incorporació de càrrecs eventuals

En cada punt es va recollir l’opinió de tots els portaveus per tal de configurar la proposta que podia suscitar el màxim de consens abans de fer la proposta definitiva en el proper plenari.

En relació amb el darrer punt, el portaveu de Som Poble ha difós per xarxes socials que ‘el nou equip de govern vol destinar 190.000 €/any per a càrrecs de confiança’. Aquesta informació és esbiaixada i incorrecta, cosa que poden confirmar tots els assistents a la reunió, i no correspon amb la responsabilitat d’un portaveu.

La contractació d’eventuals per donar suport a les tasques de tots els grups municipals –aquest és el nom correcte– és una qüestió que, normalment, interessa els grups de l’oposició per al seu millor funcionament dins de l’Ajuntament. Es aquest sentit, es va efectuar la consulta als diferents grups de l’oposició per saber quin era el seu interès sobre aquest tema abans de formular la proposta definitiva.

La transparència és sempre important, però no es pot fer servir per informar de forma incorrecta”.©2019 Ajuntament del Vendrell