07-02 Ins  musicalswA finals del mes de juny s’ha posat fi a les activitats del curs 2014-2015 dels programes Creixem junts, Camí de l’escola i Ludoteca dels Menuts, organitzats per l’Àrea d’Infància i Joventut, que depèn de la Regidoria de Ciutadania de l‘Ajuntament del Vendrell.

Com cada any, des de l’Àrea d’Infància s’ha promogut la realització dels programes adreçats a famílies amb infants entre 8 mesos i 3 anys. L’objectiu principal d’aquests serveis ha estat crear un espai d’intercanvi d’experiències i de convivència entre mares, pares i infants.

Durant aquest curs 2014-2015 hem tingut un total de 79 infants repartits en els diferents programes.

En concret, en el programa Creixem junts hi han participat tretze famílies. Aquest és un programa adreçat a famílies amb infants de 8 mesos a 3 anys, en el qual s’ha treballat de manera pràctica aspectes com l’estimulació i el desenvolupament dels nens i nenes. Els petits han pogut compartir jocs i activitats amb altres infants i amb els seus pares. I els pares i mares han pogut intercanviar impressions sobre aspectes de l’educació dels seus fills amb altres famílies, així com també amb professionals de l’educació infantil.

En el cas del programa Camí de l’escola, hi han pres part 26 famílies. Aquest és un programa per a nens i nens entre 2 i 3 anys (nascuts el 2012), en què l'objectiu principal és iniciar els infants en l’activitat conjunta amb altres nens i nenes. Aquestes activitats han ofert noves experiències als infants per tal de facilitar-ne la incorporació al cicle de parvulari. Les activitats han estat dirigides per professionals de l’educació infantil.

Per últim, la Ludoteca dels Menuts ha estat utilitzada per una quarantena de famílies. Aquest és un servei familiar adreçat a infants de 8 mesos a 3 anys i té com a objectiu principal facilitar un espai de joc i relació on poder jugar conjuntament amb els pares i amb altres famílies usuàries.

La valoració d’aquest curs per part dels pares i mares ha estat molt positiva, tal com ha quedat reflectit en els qüestionaris de valoració que es realitzen trimestralment.©2019 Ajuntament del Vendrell