06-17 leptoescriptura 250Prop de trenta persones han rebut el diploma acreditatiu d’assistència al curs d’alfabetització en català, promogut per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell i organitzat de manera trimestral.

Aquest curs va adreçat a persones que han hagut d’emigrar per raons socioeconòmiques. Tot i que la majoria dels participants són procedents dels països del nord d’Àfrica, també n’hi ha de nacionalitat xinesa, egípcia, argentina i espanyola. Tots són alumnes que coneixen poc o gens el català, i alguns són analfabets en la seva pròpia llengua.

El curs es concep com una eina més per a aconseguir la igualtat d’oportunitats, aportant a aquestes persones les habilitats bàsiques de comunicació en català per assolir més integració en la vida social. Per aquest motiu, durant el curs s’han fet petites sortides culturals a llocs d’interès del municipi, i s’ha intentat ensenyar-los un vocabulari funcional per a les relacions socials.

La millora de les possibilitats laborals i el fet de poder ser un suport educatiu per als seus fills escolaritzats figuren entre els principals motius pels quals els alumnes s’han inscrit al curs.©2019 Ajuntament del Vendrell