04-28 ple 250L’Ajuntament del Vendrell ha aprovat avui en el ple ordinari del mes d’abril una modificació de crèdits, un dels quals és de 30.000 euros que servirà per dotar el Vendrell de diversos desfibril·ladors al carrer. Segons ha explicat el primer tinent d’alcalde i regidor de Sanitat, Benet Jané, aquests aparells s’instal·laran en façanes d’edificis públics i en tres vehicles de la Policia Municipal.

L’Ajuntament farà un concurs públic per escollir l’empresa que s’encarregarà de la col·locació dels aparells. Una part de la partida pressupostària es destinarà a la formació que faran membres del Servei d’Emergències Mèdiques de la Generalitat, el SEM, a diferents persones, en especial, a la Policia Municipal. Amb tot, el regidor de Sanitat ha detallat que els desfibril·ladors que s’instal·laran al Vendrell són d’última generació i fàcils d’utilitzar per qualsevol persona que, en cas d’emergència, podrà emprar-los seguint les instruccions que es donen al mateix aparell. La modificació de crèdits ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, PP, JpV, RNA) i 5 en contra (PxC).

D’altra banda, el ple ha tractat tres punts entorn el procés de selecció d’un soci privat per a la constitució d’una empresa mixta de gestió del servei d’aigües. D’una banda, el ple ha donat compte de l’acord de la Junta de Govern Local del passat 13 d’abril d’ampliació del termini de presentació d’ofertes de la licitació. També s’ha donat compte de l’acord de la Junta per desestimar la sol·licitud de l’empresa Sorea de suspensió de la licitació en curs. I per últim, el ple ha donat compte de l’acord de la Junta del passat 23 d’abril d’aprovació de les al·legacions a l’escrit presentat per Sorea, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

En un altre àmbit, el ple ha aprovat adherir-se a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català per al desenvolupament local a l’empresa Endesa i que permet un estalvi mitjà del 3,11% en la tarifa del subministrament d’energia elèctrica del municipi. Aquest punt ha estat aprovat amb 15 vots a favor (PSC, CiU, JpV, PP, RNA) i 4 abstencions (PxC).

A més, el ple ha aprovat per unanimitat el conveni entre l’Ajuntament i l’Associació de Voluntaris de Protecció civil per a l’exercici 2015.

Així mateix, la sessió ha aprovat, de forma inicial i per unanimitat, el reglament d’ús dels centres cívics del municipi i el del magatzem municipal de l’Avinguda de la Riera de la Bisbal (El Cau del foc).

El ple d’aquest dimarts ha fet també l’aprovació inicial de l’ordenança “El Vendrell. L’art al carrer” que ha de permetre regular l’actuació d’artistes, tant de música com d’altres espectacles, a la via pública. En concret, en aquesta ordenança s’estableixen diferents punts i dies d’actuació per tal de minimitzar les molèsties que pugui ocasionar l’activitat, es determina el nombre d’artistes per punt d’actuació, com han de sol·licitar les acreditacions, etc. El punt s’ha aprovat amb 15 vots a favor (PSC, CiU, PP, JpV. RNA) i 5 abstencions (PxC).

D’altra banda, la sessió de ple també ha servit per aprovar, inicialment i per unanimitat, l’actualització dels estatuts del Patronat Municipal de Serveis Culturals.

El ple també ha donat llum verda, per unanimitat, a iniciar la incoació de l’expedient de declaració de Vil·la Casals com a Bé Cultural d’Interès Local.

A més, s’ha aprovat el conveni per a la transmissió de la concessió a favor de la Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell de part de la finca de Santa Maria del Mar de Coma-ruga, en concret, la zona de platja i de lleure on ja fa temps que hi està realitzant diverses activitats d’oci. El punt ha quedat aprovat amb 15 vots a favor (PSC, CiU, PP, JpV, RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple també ha aprovat que l’Ajuntament assumeixi el personal i els contractes de l’empresa Vendrell Serveis Integrals, com la vigilància d’edificis i de l’estació d’autobusos, atès que el 10 de març de 2015 es va acordar dissoldre aquesta societat. El punt ha quedat aprovat amb 15 vots a favor (PSC, CiU, PP, JpV, RNA) i 5 abstencions (PxC).

Aquesta tarda també s’ha fet l’aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball, conseqüència de l’avaluació de llocs de treball feta recentment i que ha provocat el canvi de diverses categories i classificació d’una dotzena de treballadors i treballadores municipals. En conseqüència, el ple també ha aprovat, inicialment, la modificació de la plantilla de l’Ajuntament del Vendrell i dels seus organismes autònoms per a l’exercici 2015. Aquests dos punts han quedat aprovats per unanimitat.

D’altra banda, s’ha donat compte al ple dels plans pressupostaris a mig termini, aprovats per la Junta de Govern Local, un tràmit fixat pel Ministeri d’Hisenda.

El ple també ha fet l’aprovació inicial, per unanimitat, de la modificació de pressupost 2015 per esmenar un error en una de les partides.

El grup de Plataforma per Catalunya ha presentat tres propostes. La primera demanava dotar a la policia local dels mitjans i el material necessari per tal que puguin ocupar el seu lloc de treball amb el màxim de seguretat possible. Sobre aquest punt, el regidor de Policia Municipal, Rafel Gosálvez, ha explicat que ja fa temps que s’està treballant en aquest sentit, en concret, per dotar els agents d’armilles interiors antibales i antiganivetades. El regidor ha manifestat que l’Ajuntament es compromet a dotar tota la plantilla d’aquests elements de forma progressiva. En una primera compra, en un termini breu, es dotarà tres quartes parts de la plantilla i després, en funció de la disponibilitat pressupostària, s’anirà dotant la resta. Finalment, per unanimitat s’ha aprovat una proposta alternativa a iniciativa del govern, que dóna suport a les actuacions efectuades tant des de la regidoria com del comandament de la policia local per dotar als membres de la policia local dels mitjans necessaris per garantir la seva seguretat i per continuar aplicant les mesures d’autoprotecció davant de qualsevol requeriment de situacions extraordinàries o especials.

La segona proposta de PxC demanava dotar de mitjans econòmics a les entitats protectores d’animals per al bon desenvolupament de les seves tasques. La proposta ha quedat aprovada per unanimitat, amb un petit afegit. En concret, s’ha acordat que s’endureixin les sancions per comportament incívic dels propietaris de mascotes així com les de maltractament animal per tal de produir un efecte dissuasori dels mateixos; que els ingressos recaptats resultants de les sancions esmentades siguin destinats, preferentment, a totes aquelles entitats sense afany de lucre ubicades al Vendrell, ja que duen a terme la tasca de refugi de mascotes que hauria de fer la protectora d’animals municipal de la que manca la nostra vila.

La tercera proposta de PxC demanava la suspensió de l’atorgament de llicències per a centres de culte al Vendrell pel període d’un any. El punt ha quedat rebutjat per 13 vots en contra (PSC, CiU, JpV, RNA) i 6 a favor (PxC i PP). La regidora d’urbanisme, Laia Gomis, ha explicat que actualment l’Ajuntament no està estudiant ni tramitant cap figura de planejament urbanístic i que, per tant, no és possible fer cap suspensió de llicències, ja que seria un acord il·legal.

L’alcalde ha excusat la presència al ple del regidor Joan Maria Diu (CiU).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell