01-27 erasmus plus ka2 250El curs 2015-2016, a l’institut Mediterrània del Vendrell es desenvoluparà un programa educatiu europeu que, sota el nom d’Erasmus+ KA2, té com a objectiu principal evitar el fracàs escolar en l'educació obligatòria i assolir l'adquisició d'habilitats emprenedores en escolars amb edats entre els 14 i 16 anys, promovent metodologies que facilitin l'acostament a la pràctica empresarial dintre de l'ensenyament secundari obligatori. Per al regidor d’Ocupació, Kenneth Martínez, “es tracta d’un projecte interessant perquè el combat contra el fracàs escolar ha de donar com a resultat la reducció de l’atur juvenil”.

Aquest centre educatiu de secundària és un dels tres de Catalunya als quals s’ha concedit aquest programa i rep el suport de L’Eina de l’Ajuntament del Vendrell i de la Fundació Inform, un ens amb experiència en formació a través de la simulació d’empreses, com és el cas del Sefed al Vendrell. La col·laboració internacional es farà amb centres de simulació d’empreses i instituts d’Itàlia, Bulgària i Lituània. Aquest darrer país té un fracàs escolar del 8%, molt per sota de la mitjana de la Unió Europea, que és del 20%, i de la de Catalunya, que està al voltant del 30%. L’objectiu és arribar a un 15% de fracàs escolar. Per tant, l’intercanvi amb Lituània és molt interessant per aplicar noves metodologies en l’educació. D’altra banda, hi ha la fundació Europen, d’Alemanya, que s’encarrega de fer difusió d’aquest projecte a escala europea i mundial. Leticia Chico, cap de formació d’Inform, destaca la necessitat d’aprendre de l’experiència d’altres països per aplicar al sistema educatiu català aquesta metodologia que es basa a “aprendre fent”.

El programa s’aplicarà a l’institut Mediterrània dins de l’assignatura optativa d’Emprenedoria de 3r d’ESO, dirigida sobretot a alumnes amb risc de fracàs escolar, amb una formació pràctica a través d’una empresa simulada i amb la interacció, de forma virtual, amb els instituts d’Itàlia, Bulgària i Lituània. Sílvia Fernández, directora de l’institut, creu que és una oportunitat per al centre a fi donar-li rellevància amb l’aplicació de noves metodologies per evitar l’abandonament escolar.©2019 Ajuntament del Vendrell